Rysst: – Et frontalangrep på tariffavtalen vår

Rysst: – Et frontalangrep på tariffavtalen vår

SAFE brøt forhandlingene med Norsk Olje og Gass på sokkeloverenskomsten mandag. – NOG krevde null lønnsøkning, i tillegg til at de ville fjerne en rekke bestemmelser i gjeldende tariffavtale som ville gitt våre medlemmer ytterligere inntektstap. Kravene var uhørte, og SAFE-delegasjonen så ingen grunn til å fortsette. Dette er et frontalangrep på tariffavtalen vår, fastslår SAFE-leder […]

SAFE brøt forhandlingene med Norsk Olje og Gass på sokkeloverenskomsten mandag. – NOG krevde null lønnsøkning, i tillegg til at de ville fjerne en rekke bestemmelser i gjeldende tariffavtale som ville gitt våre medlemmer ytterligere inntektstap. Kravene var uhørte, og SAFE-delegasjonen så ingen grunn til å fortsette. Dette er et frontalangrep på tariffavtalen vår, fastslår SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

SAFEs krav var tilpasset situasjonen i næringen, og derfor svært ansvarlige og moderate. Men etter et mellomoppgjør i fjor som i realiteten innebar reallønnsnedgang, var kravet i år at oppgjøret måtte gi en økning i reallønn.

– Når NOG svarer med null i lønnstillegg- altså en kraftig reduksjon i reallønn- , fulgt opp med et massivt angrep på allerede framforhandlede rettigheter, er det en ren provokasjon og uaktuelt for SAFE å bruke tid på, understreker SAFE-lederen.

Blant kravene NOG la fram var å stryke bestemmelser i forbindelse med svingskift, fjerne kompensasjon for tapte fridager i forbindelse med stillingsendringer, kurs på fritiden skulle bare gi normal timelønn for medgått, normert kurstid. I tillegg krevde NOG at 1 ½ dags-regelen for vikarpoolen skulle bort. Videre at innbetaling til fondet for tap av helsesertifikat skulle mer enn halveres til 5 prosent, og offshoreansatte med årstimeverk på 1460 timer, skulle måtte jobbe 1582 timer før overtidskompensasjon ble utløst.

– Det sier seg selv at med et slikt utgangspunkt er det uaktuelt å forhandle, fastslår Rysst som konstaterer inkonsekvente standpunkter fra NOG:

– I bedre tider for bransjen har NOG vært svært opptatt å vise til rammen i frontfagoppgjøret. Nå er plutselig ikke dette så retningsgivende lenger. Det dette forteller med all ønskelig tydelighet er at NOG ikke kom til disse forhandlingene med en reell vilje til å forhandle, sier Rysst.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.