Rysst: Gledelig at statsministeren lytter – og så handler

Rysst: Gledelig at statsministeren lytter – og så handler

Det er svært gledelig at regjeringen nå trekker forslaget om dobling av minimumsinntekt for rett til sykepenger, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. På YS-konferansen sist uke utfordret hun statsministeren på nettopp dette. Slik lød Ryssts utfordring til statsminister Erna Solberg på konferansen:

Det er svært gledelig at regjeringen nå trekker forslaget om dobling av minimumsinntekt for rett til sykepenger, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. På YS-konferansen sist uke utfordret hun statsministeren på nettopp dette.

Slik lød Ryssts utfordring til statsminister Erna Solberg på konferansen: width=

– Under punktet om myndighetenes forpliktelser i IA-avtalen står det: » Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen, verken for arbeidstakere eller for arbeidsgivere, med mindre partene er enige om dette.»

Likevel leser v i i forslaget til statsbudsjett at regjeringen endrer sykelønnsordningen ved at rett til sykepenger heves fra 50 til hundre prosent av grunnbeløpet. Dette rammer mange, og det rammer grupper med lav inntekt. Disse mister retten til sykepenger med dette forslaget. Det kan være grupper som av ulike grunner jobber deltid og dermed har under 1G i inntekt. Et typisk eksempel er studenter.

Vi mener forlaget i statsbudsjettet er et brudd på IA-avtalen. Vi forventer at statsministeren bidrar til at myndighetenes forpliktelser i IA-avtalen overholdes, understreket Rysst.

Hun er selvsagt tilfreds med dagens nyhet om at forslaget nå blir trukket.

– Statsministeren skal ha honnør for å skjære gjennom og raskt og ordne opp i dette. Jeg tar det også som en indikasjon på at regjeringen kanskje ser viktigheten av trepartsamarbeidet i arbeidslivet på en annen måte enn uttalelser fra arbeidsminister Robert Eriksson tidligere har tydet på, sier Rysst med klar henvisining til høringsrunden om endringer i Arbeidsmiljøloven.

– I høringen har SAFE, i likhet med resten av fagbevegelsen, gått sterkt imot flere forslag, blant annet om arbeidstid og økt adgang til midlertidige ansettelser. Da forventer jeg faktisk at regjeringen tar høringssvarene på alvor, og ikke har bestemt seg på forhånd. Respekt for og mellom alle partene er nemlig grunnlaget for et velfungerende samarbeid mellom myndigheter, arbeidstakere og næringslivet, understreker Rysst.