Rysst: – Kunnskapsløst om utflagging av Borten Moe

Rysst: – Kunnskapsløst om utflagging av Borten Moe

Med sin støtte til Statoils planer om utflagging av 1000 arbeidsplasser, viser olje- og energiminister Ola Borten Moe manglende innsikt i den rollen selskapet han er hovedeier i spiller i Norge, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. – Statoil ble etablert for å utvikle Norge, økonomisk, kunnskapsmessig og teknologisk. Mandatet var å ivareta norske interesser, deriblant sysselsetting. […]

Med sin støtte til Statoils planer om utflagging av 1000 arbeidsplasser, viser olje- og energiminister Ola Borten Moe manglende innsikt i den rollen selskapet han er hovedeier i spiller i Norge, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

– Statoil ble etablert for å utvikle Norge, økonomisk, kunnskapsmessig og teknologisk. Mandatet var å ivareta norske interesser, deriblant sysselsetting.  Så vidt jeg vet, har ikke dette mandatet blitt endret. Det ble gitt for at vi ikke skulle være en ”bananrepublikk” der landets ressurser ble hentet ut av fjerntliggende selskaper, uten interesse for utviklingen der ressursene lå.  Statoil er den viktigste byggeklossen i norsk næringsliv, og fungerer som et lokomotiv for mange sektorer i økonomien. Derfor er det forstemmende at vi har en olje- og energiminister som ikke skjønner det samfunnsansvaret som påhviler Statoil , sier SAFE-lederen. width=

Hun er ikke uenig med Borten Moe i at Statoil skal drive effektivt, men aviser at det er utflagging av selskapets arbeidsplasser i Norge som er avgjørende for effektivitet, snarere tvert om.

–  Det er selvsagt slik at staten som majoritetseier må være opptatt av at Statoil driver sunt økonomisk. Men min påstand er at Statoil står bedre rustet til å drive godt ved å beholde den kompetansen man sitter på i Norge, sier Rysst som peker på andre områder der det kan være mer å hente.

 – Personalkostnader er en forsvinnende liten del av totalkostnadene i Statoil. I stedet for å spare småpenger ved å flytte kompetansearbeidsplasser til land der arbeidstid og sosiale ordninger er helt annerledes enn i Norge, burde man gå etter de store summene som brukes i utenlandssatsinger og prosjekter. Det er milliardoverskridelsene som er problemet, ikke høyt motiverte og godt kvalifiserte folk i støttefunksjoner.

I denne sammenheng er planene om utflagging av norske arbeidsplasser mest et symptom på en forretningstankegang som burde vært Statoil og regjeringen fremmed. Men som altså Borten Moe med sin støtte gir politisk tyngde til. Og det er alvorlig.  Så alvorlig at statsministeren snarest må ta grep og rydde opp. For i denne saken  kan Borten Moe umulig snakke for  den rødgrønne regjeringen. Eller er det slik at regjeringen har tatt et nytt veivalg for Statoil, spør Hilde-Marit Rysst.