Rysst: – Regjeringen truer viktige prinsipper i norsk arbeidsliv

Rysst: – Regjeringen truer viktige prinsipper i norsk arbeidsliv

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er skuffet, men ikke overrasket over at regjeringen foreslår å øke adgangen til midlertidige ansettelser. – Dette truer viktige prinsipper i norsk arbeidsliv, og må bekjempes, sier hun. Les mer om regjeringens forslag HER

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er skuffet, men ikke overrasket over at regjeringen foreslår å øke adgangen til midlertidige ansettelser. – Dette truer viktige prinsipper i norsk arbeidsliv, og må bekjempes, sier hun.

Les mer om regjeringens forslag HER width=

Regjeringen foreslår en generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil 12 måneder, men med tre begrensninger:

Får arbeidstaker ikke videre ansettelse i virksomheten, foreslås en karanteneperiode på 12 måneder før samme eller en annen arbeidstaker kan ansettes for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.

Det foreslås at arbeidstakere ansatt på det generelle grunnlaget ikke kan omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten.

Det foreslås også at det ikke skal være adgang til individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for personer som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

Rysst noterer seg at regjeringen har moderert noe på forslaget som ble sendt ut på høring, men slår fast at retningen på forslagene likevel tar norsk arbeidsliv i feil retning på dramatisk vis.

– Blir kasteballer

– Dette åpner for vilkårlige oppsigelser der arbeidsfolk blir kasteballer for ulike arbeidsgivere. Det vil gjøre det vanskeligere for unge arbeidstakere å få lån til å etablere seg. Forslaget innebærer også en svekkelse av HMS-arbeidet. I en bransje som vår, der ulykkespotensialet er stort, utgjør midlertidige ansettelser en sikkerhetsrisiko fordi folk uten jobbsikkerhet kanskje ikke våger å si i fra. Høy bruk av midlertidige medfører også at kompetanse og eierforhold til arbeidsplassen blir svakere, noe som også bidrar til dårligere sikkerhet, understreker Rysst.

YS: – Ignorer advarsler

– Regjeringen ignorerer alle advarsler og er i ferd med å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning. Slik reagerer YS-leder Jorunn Berland på forslaget fra arbeidsministeren i dag om å åpne opp for mange flere midlertidige jobber. – Ønsker vi virkelig et arbeidsliv der flere ansatte ikke vet om de kan gå på jobb neste måned? spør Berland. Eriksson argumenterer med at en midlertidig jobb er et springbrett ut i arbeidslivet. YS-lederen mener dette er fullstendig feilslått politikk. – Å være midlertidig ansatt gir permanent usikkerhet. Regjeringens forslag vil føre til at vi får et B-lag i arbeidslivet. Arbeidstakerne vil gå fra den ene midlertidige stillingen til den neste. Springbrettet arbeidsminister Robert Eriksson snakker så varmt om, vil bare være starten på en utrygg hverdag, mener Berland.

Parat: Politisk flystreik tirsdag

 Fly med Parats medlemmer stanser all flytrafikk fra flyplassene: Bodø, Tromsø, Værnes, Flesland, Gardermoen tirsdag 9. desember klokken 13.00. Den politiske aksjonen avsluttes klokken 14.00 samme dag.

 – For å få politikerne i alle partier til å forstå alvoret setter vi alle fly på de store flyplassene i landet på bakken tirsdag 9. desember mellom klokken 1300 og 1400. Vi har valgt å aksjonere i luftfart, der vi har erfaring med hvilke konsekvenser midlertidige ansettelser faktisk får, sier nestleder Vegard Einan.