Rysst utfordret statsminister Solberg på reelt trepartsamarbeid

Rysst utfordret statsminister Solberg på reelt trepartsamarbeid

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst utfordret statsminister Erna Solberg om trepartsamarbeidet på YS-konferansen i dag. Svaret hun fikk fra Solberg var hun imidlertid bare måtelig tilfreds med. Tekst: Astrid Hellwig

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst utfordret statsminister Erna Solberg om trepartsamarbeidet på YS-konferansen i dag. Svaret hun fikk fra Solberg var hun imidlertid bare måtelig tilfreds med.

Tekst: Astrid Hellwig width=
Foto:   Erik Norrud

Fra salen spurte Rysst statsministeren om hun stilte seg bak oppfatningen til arbeidsminister Robert Eriksson om trepartssamarbeidet. Eriksson har tidligere uttalt at endringer i Arbeidsmiljøloven vil bli gjort og at høringer er proforma. Dette på tross av at en samlet fagbevegelse og en rekke arbeidsgivere er imot foreslåtte endringer.

– Jeg står ved det jeg har sagt om trepartssamarbeidet, og jeg mener at vi har et godt trepartssamarbeid, svarte Erna Solberg SAFEs Hilde-Marit Rysst.

– Jeg opplevde at jeg egentlig ikke fikk noe skikkelig svar, men at Solberg unngikk spørsmålet, sier Rysst.

Må på riktig spor

Trepartssamarbeid må til for at regjeringen skal lykkes. Dette var det klare budskapet til statsminister Erna Solberg fra YS-leder Jorunn Berland. Organisasjonene i YS, både i privat og offentlig sektor, stilte seg bak oppfordringen om at regjeringen må få trepartssamarbeidet på riktig spor igjen.

– I morgen feires ettårsdagen for regjeringen. Synd at jeg ikke kunne komme i fjor, men jeg angrer ikke på det, innledet Erna Solberg sitt besøk på YS-konferansen. I fjor falt YS-konferansen på samme dag som regjeringsskiftet. Nå, ett år senere, har budskapet til regjeringen fra både YS og forbundene blitt enda mer tydelig. Skal regjeringen lykkes med målene de har satt seg, må trepartssamarbeidet fungere.

Ikke godt nok samarbeid

Det var stor spenning knyttet til hvordan trepartssamarbeidet ville kommet til å bli med ny regjering. Bekymringene ble da møtt med forsikringer om at den nye regjeringen ønsket å fortsette det gode samarbeidet. I løpet av året som har gått har YS med uro sett at regjeringen ikke legger det samme i betydningen av trepartssamarbeidet som YS-forbundene. Forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven som nå har blitt lagt frem, og regjeringens effektivisering av offentlig sektor, har vært to prosesser der YS merker at verken medbestemmelse eller trepartssamarbeidet har vært til stede fra et tidlig tidspunkt.

Godt beslutningsgrunnlag?

Det er en oppfatning statsminister Erna Solberg ikke deler. – Jeg mener vi har vi har hatt et godt grunnlag når vi har tatt beslutningen om å effektivisere av Skatteetaten og Tollvesenet, sa Erna Solberg. Hun trakk også frem produktivitetsutvalget som et annet område der et faglig utvalg skal gi Regjeringen et beslutningsgrunnlag før partene skal få uttalt seg. – Her er det en grensegang mellom trepartssamarbeidet og det politiske ansvaret. Alle parter må ikke nødvendigvis være med i utvalgsarbeidet på alle områder. Det viktigste er at partene involveres i prosessen når endringene skal implementeres, sa Erna Solberg.

Høyres partiprogram legges til grunn, og statsministeren viste til hovedprinsippene og løftene regjeringen gikk til valg på. Solberg understreket at regjeringens oppgave nå er å innfri løftene de kom med før valget.

?