SAFE anker kranførersaken til Høyesterett

SAFE anker kranførersaken til Høyesterett

SAFE har besluttet å anke dommen i kranførersaken til Høyesterett. Verken dommen i tingretten eller lagmannsretten går inn i realitetene på riktig måte, mener Arbeidsutvalget i SAFE.   – Etter å ha diskutert dommen fra lagmannsretten både internt og med advokat Birgitte Rødsæther,  som førte saken for SAFE, har vi besluttet å anke den inn for […]

SAFE har besluttet å anke dommen i kranførersaken til Høyesterett. Verken dommen i tingretten eller lagmannsretten går inn i realitetene på riktig måte, mener Arbeidsutvalget i SAFE.

  – Etter å ha diskutert dommen fra lagmannsretten både internt og med advokat Birgitte Rødsæther,  som førte saken for SAFE, har vi besluttet å anke den inn for Høyesterett, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

I forbindelse med anken vil SAFE også be Høyesterett om å forelegge saken for EFTA-domstolen for å få en såkalt «rådgivende uttalelse» derfra før den prøver saken. width=

Advokat Birgitte Rødsæther (bildet)  i  advokatfirmaet Projure mener dommen fra lagmannsretten er skuffende. Mest fordi den i svært liten grad inneholder en selvstendig drøfting av de prinsipielle sidene.

 – Lagmannsretten dom er både dårlig og tynn. Den er lite drøftende, men viser stort sett bare til dommen fra tingretten, sier Rødsæther.

Det springende punkt er hvorvidt  det etter loven  var snakk om en virksomhetsoverdragelse da Statoil i 2009 bestemte seg for å utføre kranfører-oppgaver på seks av sine plattformer selv. Tidligere kjøpte Statoil denne tjenesten fra KCA Deutag og Odfjell Drilling.

Både tingrett og lagmannsrett er nå kommet til at de 49 kranførerne ikke var å regne som en så adskilt gruppe i forhold til boredekksarbeidere at de kommer inn under reglene for virksomhetsoverdragelse.

– Vi mener at retten burde sett på hva en arbeidstaker faktisk gjør i det øyeblikket overføringen til nytt selskap skjer, sier Rødsæther.

Anken går nå til Høyesteretts ankeutvalg som avgjør om saken skal gå videre til behandling i Høyesterett.