SAFE åpner dører for Deepwater-granskere fra Washington

SAFE åpner dører for Deepwater-granskere fra Washington

To representanter fra Chemical Safety Board (CSB) i USA er i Norge i forbindelse med IRF-konferansen i Stavanger tirsdag og onsdag. SAFEs nestleder, Roy Erling Furre, er døråpner for amerikanernes ukelange opphold. Don Holmstrom leder CSB’s granskning av Deepwater Horizon-ulykken, mens Mark Griffon er styremedlem i det prestisjetunge granskningsorganet.

To representanter fra Chemical Safety Board (CSB) i USA er i Norge i forbindelse med IRF-konferansen i Stavanger tirsdag og onsdag. SAFEs nestleder, Roy Erling Furre, er døråpner for amerikanernes ukelange opphold.

Don Holmstrom leder CSB’s granskning av Deepwater Horizon-ulykken, mens Mark Griffon er styremedlem i det prestisjetunge granskningsorganet. width=

CBS er oppnevnt av presidenten og godkjent av Senatet og er et uavhengig organ i forhold til alle andre amerikanske myndigheter.

Det gjorde en grundig etterforskning av BP Texas-ulykken i 2005, og granskningsrapporten derfra blir brukt som et viktig erfaringsgrunnlag av både myndigheter og industri.

– De er i Stavanger i første rekke for å delta på IRF-konferansen, men ville samtidig benytte anledningen til å sette seg inn i hvordan norsk oljeindustri opererer, og hvordan myndighetene regulerer næringen. Sammen har vi satt opp et hektisk program for dem, og introdusert dem for både myndigheter, organisasjoner og oljeselskaper, sier Roy Erling Furre.

På besøkslisten står blant andre Ptil, Statoil og OLF. Det arbeides også med sikte på å få til et besøk offshore før Griffon og Holmstrom returnerer til Washington søndag.

Furre ble kjent med Griffon og Holmstrom under et besøk hos CSB bare tre uker før Deepwater-ulykken, og traff dem også på forrige IRF-konferanse i Vancouver. I desember i fjor deltok Furre i CSB’s høring om Deepwater Horizon i Washington DC.

Det er særlig kunnskap om norsk regelverk, tilsynsregime og 3-part samarbeidet mellom selskaper, ansatte og myndigheter amerikanerne er interessert i som en del av den pågående granskningen.

 Etter planen skal CSB levere sin granskningsrapport i løpet av neste år.

 – Det er et særdeles viktig arbeid CSB nå legger ned. Konklusjonenene og anbefalingene i rapporten vil helt sikkert bli lest med lupe av oljeindustrien i hele verden, sier Roy Erling Furre.