SAFE er fortsatt bekymret over sikkerheten i Equinor

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Equinor la 21.07.2021 frem sin sikkerhetsrapport for andre kvartal. Rapporten viser en økning på 70 prosent i antall personskader. Tallene bekrefter en utvikling SAFE både sentralt og lokalt har påpekt over lengre tid.

SAFE tolker de faktiske resultatene fra sikkerhetsrapporten som et utslag av det våre klubber i Equinor har påpekt over lengre tid. Senest forrige uke leverte SAFE klubbene i Equinor et brev til sin egen ledelse om akkurat dette temaet. Manglende arbeidakermedvirkning påvirker HMS i bedriften.

Hilde-Marit Rysst sier at store kostnadskutt alltid vil gi konsekvenser og det er enkelt å anta at kutt i bemanning, opplæring og endring av vedlikeholdsintervaller er en del av resultatene sikkerhetsrapporten gir.

Når man i tillegg ikke har reell arbeidstakermedvirkning, bare på papiret og i festtaler, har ikke bedriften god nok oversikt og kontroll på situasjonen, slik forbundsleder Rysst ser det.

Det viktige nå er at bedriften tar de ansattes råd og innspill på alvor og gjør de om til praktiske tiltak. Bedriften må robustgjøre bemanningen slik at avdelingene er i stand til å jobbe trygt og sikkert med de gode HMS rutinene som vi trenger for at ingen skal skade seg på jobb.

Bemanningen må minst kunne ivareta sykefravær og sikre tid til verneombud- og tillitsvalgtarbeid.

Les artikkel om saken her: Stor økning i personskader

Skriv ut siden