SAFE er skuffet over at luftfartsmyndighetene opphever flyforbudet for Super Puma-helikoptre

SAFE er skuffet over at luftfartsmyndighetene opphever flyforbudet for Super Puma-helikoptre

|Roy Aleksandersen|Roy Erling Furre

Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) sendte fredag kveld ut en felles melding der de kunngjør at de har til hensikt å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene H225LP og AS332L2. Disse helikoptrene har stått på bakken i Norge og Storbritannia siden Turøy-ulykken 29. april i fjor, der 13 personer omkom. Roy Erling Furre, […]

Det norske Luftfartstilsynet og britiske luftfartsmyndigheter (UK CAA) sendte fredag kveld ut en felles melding der de kunngjør at de har til hensikt å oppheve flyforbudet for Super Puma-helikoptrene H225LP og AS332L2. Disse helikoptrene har stått på bakken i Norge og Storbritannia siden Turøy-ulykken 29. april i fjor, der 13 personer omkom.

 width=

Hvem tar ansvaret dersom en skulle få en ny ulykke med Super Puma, spør Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE?

– Før Havarikommisjonen har konkludert i en endelig rapport og man er sikre på hvorfor ulykken skjedde, velger Luftfartstilsynet å si ja til å ta i bruk disse helikoptrene igjen.  En vet ennå ikke den bakenforliggende årsaken til at et av planetgirene i helikopterets girboks røk. Så lenge en ikke vet årsaken og feilen utbedret, bør disse helikoptrene fortsatt stå på bakken og ikke tas i bruk igjen på norsk sokkel.

Airbus sine modifikasjonstiltak er ikke nok til at man kan være sikre på at det ikke vil kunne skje en ny ulykke med de aktuelle helikoptrene, mener Aleksandersen

– Senest på søndag så vi på TV2 nyhetene at det eksisterende deteksjonssystemet i disse helikoptrene bare har 12 prosent sjanse til å fange opp metallspon i girkassen.

SAFE mener det er svært lite tillitsvekkende at det norske Luftfartstilsynet nå velger å følge de europeiske luftfartsmyndighetenes (EASA) spor, og opphever flyforbudet før en endelig rapport foreligger.

– Vi har ikke råd til å sette disse Super Puma-helikoptrene i drift igjen før vi er helt sikre på at det ikke vil skje en tilsvarende ulykke igjen og minner om at det i 2009 skjedde en tilsvarende ulykke på britisk sokkel som kunne forhindret Turøy-ulykken.

Super Puma helikoptrene tas ikke i bruk med det første

SAFE understreker at Super Puma-helikoptrene trolig ikke vil fly offshore i Norge med det første, siden det vil ta tid å klargjøre maskiner som har stått i ro i over ett år og fordi det er nødvendig å utføre en rekke tester og modifikasjoner på helikoptrene. SAFE kjenner heller ikke til oljeselskap på norsk sokkel som er villig til å ta helikoptertypen i bruk igjen.

Ble ikke orientert i forkant.

SAFE ble ikke informert på forhånd om at luftfartsmyndighetene opphever flyforbudet for disse Super Puma helikoptrene, sier Roy Aleksandersen.

– Vi er svært skuffet over at vi som representerer passasjerene ikke er orientert om beslutningen i forkant Det er videre lite tillitsvekkende at et norsk myndighetsorgan som Luftfartstilsynet går ut med så viktig informasjon for tusenvis av ansatte i petroleumssektoren en sen fredag kveld, rett før fellesferien.

Møte 14. juli

 width=

Roy Erling Furre, 2.nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, viser til at Luftfartstilsynet har innkalt til møte 14. juli.

– Møtet skal tas etter beslutningen er tatt, og det tyder på at tilsynet ikke regner med at innspill fra partene har noen betydning. Det er svært sannsynlig at dette blir et møte hvor Luftfartstilsynet vil bli stilt til veggs.

Furre forteller at det nå jobbes med å få selskapene til å forstå at de bør finne andre og tryggere samarbeidspartnere blant helikopterleverandørene.

– Tilliten til både Airbus og Super Puma er borte. Foreløpig har selskapene sagt at de ikke vil ta i bruk Super Puma. Det er vi glade for, og vi håper ingen endrer dette standpunktet.

Dette bekreftes av Statoil og Phillips

– Vi tar Luftfartsmyndighetenes beslutning til etterretning, men dette har ingen praktisk betydning for våre operasjoner i Norge, sier ConocoPhillps sin kommunikasjonssjef, Stig Kvendseth, til Stavanger Aftenblad.

I Statoils interne informasjonskanal, Entry, bekrefter Statoil det samme standpunktet.

«Statoil vil ikke benytte helikoptertypene Airbus EC225 og AS332 L2

Luftfartsmyndighetene i Norge og Storbritannia vil oppheve forbudet mot å fly Airbus EC225 og AS332 L2 den 14. juli. Statoil har ingen kontrakter som involverer bruk av disse helikoptrene, og har heller ingen planer om å ta helikoptertypene i bruk.

Luftfartstilsynets flyforbud ble innført umiddelbart etter Turøy-ulykken den 29. april i 2016.  Sommeren 2016 innførte også de europeiske luftfartsmyndighetene (EASA) flyforbud for disse helikoptertypene. I oktober 2016 opphevet EASA flyforbudet, mens forbudet altså har vært opprettholdt av myndighetene i Norge og Storbritannia inntil nå.

I begrunnelsen for opphevelsen av flyforbudet skriver Luftfartstilsynet at årsaken er at det innføres helt nye, og svært strenge sikkerhetstiltak som vil gjøre det trygt å fly med disse helikoptrene.

Statoil tar luftfartsmyndighetenes avgjørelse til etterretning, men vi har ingen planer om å bruke denne helikoptertypen i våre operasjoner, selv om flyforbudet nå oppheves, sier Philippe F. Mathieu, leder for Felles Driftsstøtte.

Ifølge Norsk olje og gass har heller ingen andre av deres medlemsselskaper umiddelbare planer om å ta i bruk helikoptertypene.»