SAFE fortsetter i YS

SAFE fortsetter i YS

SAFEs kongress vedtok lørdag med stort flertall at forbundet fortsatt skal være medlem i YS. I vedtaket heter det også at SAFE skal arbeide for å bedre avtaleforholdene på ISO-området. YS-leder Jorunn Berland (bildet) sa i sin hilsningstale til kongressen at YS er innforstått med at det finnes tariffmessige utfordringer, og uttrykte vilje til å […]

SAFEs kongress vedtok lørdag med stort flertall at forbundet fortsatt skal være medlem i YS. I vedtaket heter det også at SAFE skal arbeide for å bedre avtaleforholdene på ISO-området.

YS-leder Jorunn Berland (bildet) sa i sin hilsningstale til kongressen at YS er innforstått med at det finnes tariffmessige utfordringer, og uttrykte vilje til å løse disse. width=

SAFE-leder Hilde-Marit Rysst er glad for kongressens vedtak. Men hun understreker at vedtaket også inneholder en «marsjordre» om å fortsette kampen for bedre avtalerettigheter for ISO-arbeiderne.

Vedtaket lyder slik:

«SAFE fortsetter i YS. Det settes ned en arbeidsgruppe som rapporterer til forbundsstyret. Denne arbeidsgruppen skal utarbeide en handlingsplan som styrker SAFEs posisjon i YS og samtidig legger forholdene til rette for et utvidet samarbeid med andre organisasjoner i viktige spørsmål der interessene er felles.

De ansatte innenfor ISO-området vil med fortsatt YS-medlemskap komme i en svært vanskelig situasjon. SAFE har et politisk og moralsk ansvar for å sikre disse gruppene bedre betingelser for sitt arbeid. Overnevnte arbeidsgruppe skal derfor spesielt fokusere på å utrede og utvikle nye samarbeidsformer som kan bedre avtaler og betingelser for ISO-området.»