SAFE gir sin fulle støtte til de streikende bussjåførene og til vaktbransjen

Foto: Jonas Ruud
Foto: Jonas Ruud

SAFE stiller seg solidarisk med YS og YS-forbundene bak de streikende bussjåførene og de streikende i vaktbransjen Avarn Security og Securitas. Kravet deres om et mer rettferdig lønnsnivå er helt på sin plass, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Søndag morgen gikk nærmere fire tusen bussjåfører ut i streik. Nær halvparten av sjåførene er organisert i YS-tilsuttede Yrkestraffikkforbundet. De resterende er medlemmer i LO-forbundene Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet.

Allerede i 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale om at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større. Det er dette løftebruddet som er bakgrunnen for den pågående arbeidskonflikten.

Skriv ut siden