SAFE gir sin fulle støtte til de streikende i private barnehager

SAFE gir sin fulle støtte til de streikende i private barnehager

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga||||||

Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet står samlet om blant annet kravet om innføring av Fellesordningen for AFP, ref tidligere fremforhandlede avtaler. SAFE støtter forbundene og deres medlemmer i denne viktige kampen om rettferdig pensjon.

Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet står samlet om blant annet kravet om innføring av Fellesordningen for AFP, ref tidligere fremforhandlede avtaler. SAFE støtter forbundene og deres medlemmer i denne viktige og rettferdige kampen.

Mandag 17. oktober gikk Delta ut i streik etter at meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL (Privates Barnehagens Landsforbund) ikke førte fram. Over 1000 barnehageansatte organisert i Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i 112 barnehager er nå i streik.

– Pensjon er en viktig del av de ansattes rettigheter og lønnsvilkår, og må kjempes for, når ikke arbeidsgiver er etterrettelige og holder sine avtaler, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– SAFE ønsker dere fullt gjennomslag i denne kampen, som helt tydelig er arbeidsgivers ansvar, sier hun.

 decoding=
Delta i streik for en rettferdig pensjon Foto: Delta

Krever rettferdig pensjon

Trond Ellefsen, Deltas 1. nestleder og forhandlingsleder for Deltas forhandlinger med PBL står sammen med de streikende.

– Vi streiker for noe som er viktig for våre medlemmer, nemlig en god pensjonsordning og spesielt en god AFP-ordning, sier han.

Han er skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og andre private barnehager har.

Stor støtte til streiken

Det renner inn med støtteerklæringer fra andre arbeidstakerorganisasjoner til de streikende, les alle her. 

Derfor streiker de

  • Delta krever de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager.
  • Dette er en streik for rettferdighet. Barnehageansatte er på ingen måte blant lønnsvinnerne i Norge. Nå vil arbeidsgiver nekte oss en anstendig pensjon i tillegg.
  • Barnehageansatte må få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon.
  • Barnehageeierne får dekket pensjonsutgiftene sine av det offentlige. Penger som kommunen har bevilget til pensjon, skal brukes til pensjon.