SAFE gir sin fulle støtte til de streikende i private barnehager

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet står samlet om blant annet kravet om innføring av Fellesordningen for AFP, ref tidligere fremforhandlede avtaler. SAFE støtter forbundene og deres medlemmer i denne viktige og rettferdige kampen.

Mandag 17. oktober gikk Delta ut i streik etter at meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL (Privates Barnehagens Landsforbund) ikke førte fram. Over 1000 barnehageansatte organisert i Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i 112 barnehager er nå i streik.

– Pensjon er en viktig del av de ansattes rettigheter og lønnsvilkår, og må kjempes for, når ikke arbeidsgiver er etterrettelige og holder sine avtaler, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– SAFE ønsker dere fullt gjennomslag i denne kampen, som helt tydelig er arbeidsgivers ansvar, sier hun.

Delta i streik for en rettferdig pensjon Foto: Delta

Krever rettferdig pensjon

Trond Ellefsen, Deltas 1. nestleder og forhandlingsleder for Deltas forhandlinger med PBL står sammen med de streikende.

– Vi streiker for noe som er viktig for våre medlemmer, nemlig en god pensjonsordning og spesielt en god AFP-ordning, sier han.

Han er skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og andre private barnehager har.

Stor støtte til streiken

Det renner inn med støtteerklæringer fra andre arbeidstakerorganisasjoner til de streikende, les alle her. 

Derfor streiker de

  • Delta krever de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager.
  • Dette er en streik for rettferdighet. Barnehageansatte er på ingen måte blant lønnsvinnerne i Norge. Nå vil arbeidsgiver nekte oss en anstendig pensjon i tillegg.
  • Barnehageansatte må få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon.
  • Barnehageeierne får dekket pensjonsutgiftene sine av det offentlige. Penger som kommunen har bevilget til pensjon, skal brukes til pensjon.
Skriv ut siden