SAFE gir støtte til streikende oljearbeidere i Kazakhstan

SAFE gir støtte til streikende oljearbeidere i Kazakhstan

Forbundsstyret i SAFE har bevilget 10.000 kroner i støtte til streikende oljearbeidere i vestre Kazakhstan. En del av dem som har deltatt i aksjonene har blitt fengslet. Siden mai 2011 har to byer i vestre Kazakhstan opplevd store protestaksjoner som har omfattet flere tusen oljearbeidere. Masseoppsigelser har rammet mer enn tusen arbeidere. En del av […]

Forbundsstyret i SAFE har bevilget 10.000 kroner i støtte til streikende oljearbeidere i vestre Kazakhstan. En del av dem som har deltatt i aksjonene har blitt fengslet.

Siden mai 2011 har to byer i vestre Kazakhstan opplevd store protestaksjoner som har omfattet flere tusen oljearbeidere.

Masseoppsigelser har rammet mer enn tusen arbeidere. En del av dem som har deltatt i aksjonene har blitt fengslet, møtt med disiplinærtiltak og forfølgelse, inkludert Natalya Sokolova, en fagforeningsrepresentant som er dømt til 6 års fengsel for å ha «oppfordret til sosialt fiendskap».

Denne dommen skaper en farlig presedens for hele fagbevegelsen i landet, og har møtt fordømmelse fra fagorganisasjoner og menneskerettsorganisasjoner over hele verden.
 width=
The Confederation of Free Trade Unions of Kazakhstan, støttet av globale fagorganisasjoner, har satt i gang kampanjer for at konflikten må løses.

 LabourStart ber om støtte i e-postaksjonen rettet mot Kazakhstanske myndigheter!

Du kan delta i denne aksjonen fra denne siden