SAFE har fått ny advokat og ny jurist

SAFE har fått ny advokat og ny jurist

Maren Skåden (advokat) og Trine Vikse (jurist) Foto: Rebecca Bjerga

Maren Skåden er den nye advokaten i SAFE. Trine Vikse er den nye juristen, hun skal også jobbe på tariffavdelingen som saksbehandler. Velkommen ombord!

SAFE har fått på plass to nye engasjerte fulltidsansatte på huset, som skal bidra til vårt arbeid om å sikre rettferdige og anstendige arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Maren Skåden er den nye advokaten vår, hun kommer fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall (EBT) og har lang erfaring både som fagleder på kommunalrett og som tillitsvalgt i Justisforbundet.

Maren Skåden Foto: Rebecca Bjerga
Maren Skåden Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE har brukt advokatfirmaet EBT i flere saker og jeg ble dermed kjent med organisasjonen og hadde også en del saker for SAFE i min tidligere jobb, sier hun. 

Før EBT, jobbet hun mange år hos Statsforvalteren i Rogaland hvor hun i årenes løp fikk jobbet juridisk innen ulike fagretninger. De siste årene var hun fagleder på kommunalrett og revisor på tilsyn med kommunal beredskapsplikt.

Etter juss-studiene jobbet hun ett år i utlandet. Først som praktikant på den norske ambassaden i Caracas, og senere som trainee på Innovasjon Norge i Madrid. 

– Med min kjennskap til arbeidsforhold i andre land, ble det tidlig tydelig for meg hvor viktig det er at arbeidstakere står sammen for å sikre rettferdige og anstendige arbeidsvilkår for alle, sier hun. 

Engasjerte seg som tillitsvalgt i Justisforbundet 

Som ansatt hos Statsforvalteren, ble Maren tillitsvalgt i Juristforbundet, og her ble hennes interesse for arbeidsrett tent. 

– Jeg har erfaring både som lokaltillitsvalgt, og senere fra å sitte i Juristforbundets fellesstyre for alle Statsforvalterjurister. Til slutt ble jeg også med i styret for Juristforbundet Stat.  

Maren er opptatt av at alle skal ha trygge og forutsigbare rammer som arbeidstakere, og mener det er viktig å stå opp for verdier som rettferdighet, likebehandling og trygge arbeidsforhold i et stadig mer globalisert samfunn.   

– Som advokat i SAFE, håper jeg å kunne bidra til at SAFEs medlemmer og tillitsvalgte får gjennomslag for sine krav om et rettferdig arbeidsliv i trygge rammer. 

Trine Vikse er den nye juristen i SAFE, hun har master i rettsvitenskap. I hennes tidligere jobb som juridisk rådgiver hos Forbrukertilsynet, meklet hun i over 500 saker mellom private og næringsdrivende parter. 

Trine Vikse Foto: Rebecca Bjerga
Trine Vikse Foto: Rebecca Bjerga

– Samme dag som jeg leverte masteren, startet jeg som juridisk rådgiver hos Forbrukertilsynet. I Forbrukertilsynet meklet jeg i over 500 saker mellom private og næringsdrivende parter, hvor tvistesummen varierte mellom noen hundre lapper til flere millioner kroner.  

Klar for nye utfordringer

– Jeg er veldig klar for nye utfordringer og nytt fagfelt her i SAFE. Arbeidsrett var en av de fagene jeg fant mest interessant på studiet, og det er kjekt å få muligheten til å arbeide med dette. Det er mye nytt å sette seg inn i starten, men gleder meg til en bratt læringskurve og fortsettelsen her i SAFE, sier hun.  

For Trine er det viktig at alle sikres trygge og gode arbeidsrammer, spesielt i et samfunn som er i stadig endring. 

– Som jurist i SAFE håper jeg å kunne bidra til at nye problemstillinger løses, samt at SAFEs medlemmer har trygge og gode arbeidsvilkår, sier hun. 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst og nestleder Kai Morten Anda er veldig glade for å ha fått inn nye ressurser på huset.

– Både Maren og Trine kommer til oss med erfaring og kompetanse, de vil se våre saker med nye øyne, det er alltid positivt. Begge to har gode verdier og holdninger, som samsvarer med SAFE, sier Rysst. 


– Trine blir en verdifull resurs på tariffavdelingen, hun har allerede tatt utfordringer på strak arm. Maren kommer til å bygge en sterk juridisk avdeling, med tette bånd til tariffavdelingen. Begge har bemerket seg med et stort engasjement for et rettferdig arbeidsliv. I tillegg er begge to veldig kjekke personer. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til SAFE, sier Anda.

SAFE ønsker Maren og Trine hjerteligst velkommen.