SAFE har inngått lokalavtale med Island Offshore

Organisasjonssekretær Øyvind Olsen har bistått SAFE-klubben i Island Offshore med opprettelsen av den første lokalavtalen med bedriften. Olsen er full av lovord om bedriftens holdning i forhandlingene.

– Bedriften fortjener all mulig ros i forbindelse med opprettelsen av denne lokalavtalen. Den har vist velvilje og stor forståelse for viktigheten av et ryddig og framtidsrettet samarbeid med sine ansatte, sier Olsen som har hjulpet de lokale tiltsvalgte i SAFE-klubben i Island Offshore med å få på plass en lokalavtale med bedriften.

Avtalen, som er å anse som en lokal særavtale i henhold til Hovedavtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund, trer i kraft fra i dag med varighet til 1. juni 2011 og videre ett år av gangen dersom ikke en av partene skriftlig sier den opp.

Olsen er svært tilfreds både med avtalen og atmosfæren den ble til i. Noen praktiske løsninger gjenstår, men Olsen er trygg på at det vil klubb og bedrift sammen finne ut av.

– Det gjelder blant annet hvordan klubbleders frikjøpte tid skal ordnes i forhold til rotasjonsordninger i rederiet. Medlemtsallet i klubben tilsier i henhold til Hovedavtalens bestemmelser at klubbleder bli frikjøpt tilsvarende et halvt årsverk. Hvordan dette praktisk skal ordnes er jeg imidlertid sikker på at klubb og bedrift finner gode løsninger på, sier Olsen. 

Skriv ut siden