SAFE har levert søksmålsvarsler for 489 medlemmer

SAFE har levert søksmålsvarsler for 489 medlemmer

SAFE har nå levert søksmålsvarsler på vegne av 489 medlemmer som har vært pålagt karantene i pandemien til 27 bedrifter. Advokat Alexander Cascio fra advokatfirmaet Fremmer bistår SAFE i denne prosessen.

Alle krav er samlet inn og beregnet etter informasjon fra medlemmene.

– Denne innsamlingen av informasjon har pågått i SAFE over lengre tid, den ble avsluttet i helgen da varslene ble sendt ut. En god del medlemmer som enten ikke hadde fått med seg at det var mulig å sende inn krav eller glemt det, ble fanget opp i siste innsats, sier Rune Leirhaug, fra SAFE i Archer-klubben.

Rune Leirhaug, SAFE i Archer Foto: Rebecca Bjerga
Rune Leirhaug, SAFE i Archer Foto: Rebecca Bjerga

Leirhaug har jobbet videre med karantenekompensasjonen de siste månedene, det ble opprettet en ny stilling til han. Denne jobben gikk på å sette all informasjonen SAFE fikk fra klubbene om medlemmene det gjelder i en totaloversikt.

– Målet vårt var å fange opp de som eventuelt ikke hadde fått med seg at det var mulig å sende inn sine krav om karantenekompensasjon, sier han.

Nå går saken over i ny fase.

– Med god dialog og assistanse av advokat Cascio, klarte vi å få dette klart til 12. mars. Denne saken er meget kompleks, med flere forskjellig typer karantener som er utøvd. Medlemmene må forvente at det vil ta tid, før det kommer noen konklusjon i saken, sier han.

Advokat Cascio sier at arbeidstakerne anfører at karanteneperiodene i realiteten må anses som en forlengelse, og nødvendig konsekvens, av arbeidet for bedriftene.

Advokat Alexander Cascio Foto: Advokatfirma Fremmer
Advokat Alexander Cascio Foto: Advokatfirma Fremmer

– Tid tilbrakt i karantene utgjorde ikke reell fritid. Derfor må arbeidstakerne kompenseres med lønn for denne tiden, sier Cascio.

Har du spørsmål om din sak, ta det med din klubbleder, som eventuelt tar det videre med SAFE sentralt.

– Med bakgrunn i kompleksiteten av karanteneutfordringene, var det et godt tiltak å få Rune Leirhaug inn for å avhjelpe og gjennomføre innspurten. Han har gjort og gjør en formidabel innsats, og sammen med advokat Cascio er søksmålvarslene nå oversendt, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Nestleder i SAFE, Kai Morten Anda, jobbet mye med forarbeidet i karantenekompensasjonssaken, i samarbeid med klubbene. Det ble et behov å bruke ytterligere ressurser.

– Karantene, som både myndigheter og bedrifter påla den enkelte, har satt mange spor i den enkeltes liv. Det er viktig å få løftet dette inn i juridiske prosesser. SAFE er fornøyd med at så mange av våre medlemmer som opplevde tøffe og vanskelige dager under pandemien, er med på denne runden, sier Rysst.