SAFE har varslet plassfratredelse for sine medlemmer på Edda Fauna i DeepOcean AS

Reidun Ravndal, leder tariffavdelingen i SAFE
Reidun Ravndal, leder tariffavdelingen i SAFE

SAFE har meldt plassfratredelse for medlemmene på Edda Fauna som vil bli tatt ut i en eventuell streik på offshoreavtalen fra 11. juli kl. 24:00.

Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 11. juli og SAFE har krevd mekling avsluttet innen kl. 24:00. Meklingen vil bli ledet av mekler Carl Petter Martinsen.

Både Riksmekleren og DeepOcean AS er varslet om det første streikeuttaket i tilfelle meklingen ikke fører fram.

SAFE klubben brøt forhandlingene på avtalen 4. juni og oppsigelse av tariffavtalen ble meddelt bedriften, med utløpsdato 11. juli.

SAFE klubben valgte å ta årets lønnsforhandlinger til mekling fordi lønnstilbudet fra bedriften ikke gjenspeiler lønnsutviklingen for likelydende personell innen området, sier Reidun Ravndal, forbundssekretær tariff i SAFE.

– Vi møtes derfor til mekling med mål om best mulig økonomisk resultat for våre medlemmer. De ansatte har hatt en kraftig reallønnsnedgang siden 2015. De ansatte har virkelig bidratt i en vanskelig tid i næringen, så nå er det på høy tid at bedriften igjen investerer i sine ansatte, som tross alt er de som skaper verdiene i selskapet.

Hvis man ikke kommer til enighet i meklingen blir det i første omgang streik for SAFE- medlemmene på Edda Fauna fra 11. juli kl. 24:00.

Plassfratredelsen omfatter ikke lærlinger, medlemmer som er sykemeldte, permitterte eller medlemmer som er i lønnet/ulønnet permisjon.

Skriv ut siden