SAFE i Arbeidsretten

SAFE i Arbeidsretten

Saken startet i Arbeidsretten 20. august 2019, og det var satt av 3 dager til saken.

Saipem driftet inntil i 2017  to mobile innretninger på norsk sokkel, Scarabeo 5 og Scarabeo 8.

Scarabeo 5 gikk av kontrakt med Statoil i 2017, og lagt i opplag. I mangel på arbeid igangsatte Saipem permitterings- og nedbemanningsprosesser.

Lokalt drøftelsesmøte ble avholdt i januar 2018. I protokollen fra møtet fremgår det enighet om bedriftsansiennitet som hovedregel skal følges.

Men når ansiennitetslister legges på bordet viser det seg at innleid personell fortsatt stod på mannskapslistene. Hovedavtalens bestemmelser om at det er bedriftsansiennitet som hovedregel skal følges, både ved permitteringer og oppsigelser, brytes.

Innleid personell stod fortsatt i stillingene. SAFE og DSO tillitsvalgte aksepterte selvfølgelig ikke bedriftens opptreden og uenighetsprotokoller lokalt og sentralt ble signert. I Saipem måtte fast ansatte og innleide konkurrere med hverandre, med det resultat at flere fast ansatte ble utkonkurrert av innleide arbeidstakere.

Bedriften anførte og viste til konfidensiell protokoll fra 2001, signert av bedriften, NR og IE. En protokoll der det fremgår at nevnte parter er enige om innleid personell skal likestilles med fast ansatte.

Denne protokollen bryter med Hovedavtalens bestemmelser, og ble i tillegg hemmeligholdt for både sentrale og lokale tillitsvalgte i SAFE og DSO.

Saken startet i Arbeidsretten 20. august 2019, og det var avsatt 3 dager til saken. SAFE v/advokat Bernt Hodne og DSO ved egen advokat kjører saken sammen.

Før oppstart på sakens siste dag i Arbeidsretten ble imidlertid partene bedt om å prøve å forhandle frem en løsning på uenigheten.

Partene ble deretter enig om å prøve å finne en løsning innen 7. oktober 2019. Enes ikke partene, kjøres sluttprosedyrene for Arbeidsretten på denne dag kl. 12:00.