SAFE i dialogmøte med Petroleumstilsynet

SAFE i dialogmøte med Petroleumstilsynet

SAFE på møte med Ptil. Fra venstre Steinar Nesse

Både SAFE sentralt og klubbene er svært bekymret over høy bruk av bemanning, innleie og overtid. Det har ført til en rekke spørsmål som krever gode svar. Noen av disse kan Ptil med sin spisskompetanse hjelpe SAFE og SAFEs medlemmer med. Det resulterte i et konstruktivt møte med Ptil.

Både SAFE sentralt og klubbene er svært bekymret over høy bruk av bemanning, innleie og overtid. Det har ført til en rekke spørsmål som krever gode svar. Noen av disse kan Ptil med sin spisskompetanse hjelpe SAFE og SAFEs medlemmer med. Det resulterte i et konstruktivt møte med Ptil.

Forberedelsene

Utgangspunktet er at brudd på arbeidsmiljøloven må tas tak i, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst under det forberedende møtet før selve møtet med Ptil.

Saksbehandler i SAFE sentralt og mangeårig klubbleder i Sodexo, Kai Morten Anda, tok initiativ til møtet med Ptil, og er også en av flere saksbehandlere sentralt som har mottatt meldinger fra bekymrede klubber rundt bemanningssituasjonen. Klubbene melder om omfattende bruk av innleie og kraftig stigning i overtidsbruken. Anda kalte derfor inn noen av de aktuelle klubbene til diskusjon. Problemstillingen Anda trakk fram er følgende: AML må etterleves og vi må være på ballen.

Blant klubbrepresentantene som deltok, var de to hovedtillitsvalgte i Transocean, Egil Bjørgås og Steinar Nesse. Også hovedverneombud Joar Prestjord og klubbleder i Altera, Kjetil Brandvik var med for å gi en best mulig beskrivelse av situasjonen. En klar og tydelig situasjonsbeskrivelse er helt nødvendig for å kunne løse utfordringene på en konstruktiv, og ikke minst riktig måte.

Hilde-Marit Rysst oppsummerte diskusjonen slik:

– Ptil må ta tak i misbruk av innleie og lage klare rammer for størrelsen på egenbemanning kontra innleie.

Hva kan Ptil bidra med?

SAFE hadde klare forventninger til møtet med Ptil. Myndighetenes melding til tilsynet om å bli «hardere i klypa», gjør at SAFE forventer nettopp det. Samtidig er hovedmålet at en både skal planlegge for, og etterleve gjeldende lover og regler, på en slik måte at en i større grad unngår utfordringer i den størrelsesorden som en ser i dag.

SAFE ser at det er behov for et kontaktpunkt hos Ptil. Når tillitsvalgte/verneombud tar kontakt med Ptil og Ptil tar kontakt med bedriften, kan fokuset fra bedriften fort bli: Hvem har tatt kontakt? Hva er sagt? Det er problemet som skal ha fokus, ikke varsleren. Det er viktig å huske på at klubbene ikke varsler unødig. Først når man mener at noe er gjort bevisst hensynsløst og/eller er en potensiell faresituasjon, tar klubbene kontakt.

Vi ønsker dialog og konstruktiv tenkning for å bedre kunne møte de utfordringene som ligger der, sier forbundssekretær Stig-Rune Refvik.

– Kompetansen Ptil og arbeidstakere har sammen er av stor verdi for både riggeiere og operatører. Vi ønsker en tett og god dialog for å finne den beste løsningen med tanke på sikkerhet og ivaretakelse for alle aktører.

«Heksejakt»

Det trengs et fora hvor man kan diskutere, informere og utveksle erfaringer, uten at det blir heksejakt på den enkelte ansatte etterpå.

– Vi som er ansatte arbeidstakere i de forskjellige bedriftene trenger en mulighet for dialog med Ptil. Varsling er et alvorlig grep, og det får dessverre ofte alvorlige konsekvenser for varsleren, sier Bjørgås og Nesse i Transocean.

Det er mange utfordringer som kan behandles effektivt og godt, uten å måtte være en varsling, mener representantene fra Altera.

Det bekrefter også Kai Morten Anda.

– Det er blitt tøffere å være lokal tillitsvalgt og verneombud. Det er vanskelig å ta opp saker når bedrifter tror at den som går til et slikt skritt, ønsker å ødelegge for dem, mens intensjonen er det stikk motsatte.

Godt mottatt

SAFE sin delegasjon ble godt tatt imot av Ptil, og fire representanter fra Ptil var tilstede i møtet. Dialogen var svært bra, og det kom flere gode innspill fra begge parter både når det gjelder bemanning, innleie og overtidsproblematikk.

Ptil satte stor pris på initiativet og ser det som et godt verktøy at en kan møtes mer jevnlig, sier Stig-Rune Refvik og Kai Morten Anda fra SAFE sentralt.