SAFE i Dolphin støtter ISO-klubbenes lønnskamp med 30.000

SAFE i Dolphin støtter ISO-klubbenes lønnskamp med 30.000

SAFE i Dolphin har vedtatt å bevilge 30.000 kroner til de tre ISO-klubbene som er og har vært i lønnskamp. Støtten skal fordeles etter klubbenes størrelse. – Det er viktig å støtte kolleger i kamp for rettferdighet, sier klubbleder Frank Brox Nyheim. SAFE i Baker Hughes var første klubb som rykket ut med støtte til […]

SAFE i Dolphin har vedtatt å bevilge 30.000 kroner til de tre ISO-klubbene som er og har vært i lønnskamp. Støtten skal fordeles etter klubbenes størrelse. – Det er viktig å støtte kolleger i kamp for rettferdighet, sier klubbleder Frank Brox Nyheim.

SAFE i Baker Hughes var første klubb som rykket ut med støtte til søsterklubbene ipå ISO-området.

– Dette er kolleager som utfører de tøffeste jobbene i vår industri, men som – i tillegg til å ha dårligere arbeidsvilkår – også har langt lavere lønn enn andre grupper. Da er det en selvsagt ting for oss å gi dem vår støtte, og som et symbol på dette også gi 5.000 kroner til hver av klubbene, sier klubbleder i SAFE i Baker Hughes, Rolf Onarheim (bildet). width=

Han viser til at temporeduksjon i praksis er den eneste måten ISO-arbeiderne kan sette makt bak kravene på, og at de nå trenger all den solidaritet og støtte de kan få.

– Vi i SAFE i Baker Hughes oppfordrer selvsagt alle klubber til å vise at de står bak dem som nå aksjonerer, både med ord og handling. Og gjerne også en pengestøtte som et konkret symbol på solidaritet, sier Onarheim. 

SAFE i Sodexo:

«SAFE i Sodexo støtter fullt ut den kampen dere nå er i for «et rettferdig arbeidsliv» for ISO-arbeiderne.
 
Vi har stor sympati for de SAFE medlemmene som nå aksjonerer og vi vet at det er vanskelig å være i en konflikt som går sterkt utover lommeboken. Det er jo spesielt tøft når en nå går mot juletider.
 
I tillegg vet jeg at det er ekstra tøft for dere som er klubbledere og må stå «rakrygget» opp mot bedriftene og helt sikkert får «tyn» av fortvilte medlemmer også. Det er en påkjenning som ikke alltid er så lett. Stå på! Det er slike som dere som er med på å forandre arbeidslivet til det bedre!, SAFE i Sodexo har besluttet å støtte opp økonomisk i form av 5 000 kroner til hver av deres klubber.» skriver klubbleder Kai Morten Anda.

SAFE i Deep Ocean:

«SAFE i Deep Ocean gir sin fulle støtte og forståelse for aksjonen som pågår i ISO fagene. Det er bra at klubbene står sammen for å få til rettferdige lønns- og arbeidsforhold for sine medlemmer. SAFE i Deep Ocean har bevilget 5.000 kroner til hver klubb.»

SAFE i ESS:

«SAFE i ESS har belvilget 10.000 kroner til hver av de aksjonerende ISO-klubbene som nå strever for å få høyere lønn. SAFE i ESS oppfordrer alle til å gi så det svir!», skriver klubbleder Oddleiv Tønnessen.  Klubben vedtok torsdag 26.november å bevilge ytterligere 10.000 kroner til hver klubb:

 ”Vi oppfordrer samtidig alle medlemmer av SAFE å gi ISO- arbeiderne aktiv støtte ute på innretningene i form av møtevirksomhet, kronerulling, stands på heliportene etc.”, skriver Tønnessen

SAFE i Statoil Sokkel: 

«SAFE Sokkel i Statoil gir sin støtte til ISO arbeidernes krav om en anstendig lønn. I tillegg har AU i dag bevilget en pengestøtte på kr. 30 000,- til fordeling på de tre klubbene som gjennomfører en lovlig temporeduksjon i sitt arbeid.
 

Ca. 1400 SAFE medlemmer fra klubbene Kaefer, Beerenberger og Bilfinger gjennomfører i disse dager en «gå sakte» aksjon for å få gjennomslag for sine lønnskrav. Dette er våre kollegaer og venner som hver dag utfører viktige oppgaver på installasjonene, men som har betydelig lavere lønn en de operatøransatte. SAFE Sokkel mener det er på høy tid at denne arbeidsgruppen får en mer anstendig lønn for sine arbeidsoppgaver. Mange av de oppgavene denne gruppen utfører er risikofylte og fysisk krevende, og er helt avgjørende for fremdriften i prosjekter og tradisjonell drift og vedlikehold» skriver klubbleder Terje S. Enes.

SAFE i Transocean:

Transocean-klubben har idag overført kr.15.000 til konto for felles fordeling mellom ISO-klubbene etter størrelse på klubbene, for å vise at vi støtter deres krav.Stå på!”, skriver klubbleder Geir-Jonny Tvedt

SAFE i Schlumberger:

SAFE i Schulmberger har bevilget 30.000 kroner. Vi sympatiserer med ISO-kollegene og situasjonen de er, og ønsker å støtte dem. Vi oppfordrer alle andre klubber til å gi så det monner, sier klubbleder Stig Arne Pedersen.

SAFE i Odfjell:

”Safe i Odfjell støtter våre ISO-kollegaers kamp for bedre lønnsforhold. På styremøte 5. desember besluttet klubbstyret å bevilge kr 10. 000 i økonomisk støtte, forholdsvis fordelt mellom klubbene etter medlemsantall.  Vi oppfordrer alle klubbene på rederiområdet om å gi en økonomisk støtte til klubbene Bilfinger, Berrenberg og Kaefer i deres lønnskamp”, skriver klubbleder Geir Frode Nysæter.

SAFE i North Atlantic:

 «ISO ansatte er en lavlønnsgruppe som fortjener vår fulle støtte og sympati i deres kamp for bedre lønns og arbeidsvilkår. Vi vil i tillegg til å bidra økonomisk tilby å yte annen praktiske hjelp som å delta på utreisesteder etc. SAFE i North Atlantic støtter aksjonen med 10.000 kroner – og oppfordrer andre klubber i SAFE om å gjøre det samme”, skriver klubbleder Arild Jenssen.

SAFE i Vetco Gray:

 SAFE i Vetco Gray har bevilget 5.000,- til hver av de tre aksjonerende ISO-klubbene klubbene som nå kjemper for å få høyere lønn. Vi støtter deres krav for ett mer rettferdig lønnsnivå for deres medlemmer. Stå på kravene!», skriver klubbleder Geir Haraldsen.

 SAFE i Esso:

SAFE i Esso støtter aksjonen klubbene Bilfinger, Beerenberg og Kaefer har satt i gang. Styret har bevilget kr 20.000,- til fordeling mellom de 3 klubbene», skriver Klubbleder Bjørn Sætervik

SAFE i COSL:

Styret i SAFE i COSL har i styremøte 18. desember 2013 bevilget  i alt 15.000 kroner til de tre ISO-klubbene som gjennomfører temporeduksjon.

 SAFE i Dolphin:

 » Styret i SAFE i Dolphin har belvilget 30.000 kroner i støtte til våre tre søsterklubber på ISO-området i deres kamp for bedre lønnsbetingelser. Støtten skal fordeles mellom de tre klubbene etter medlemstall. Det er en rettferdig kamp de fører, og de fortjener vår solidaritet og støtte», skriver klubbleder Frank Brox Nyheim.

 Områdeutvalg Rederi:

«1400 SAFE-medlemmer i ISO-bedriftene Beerenberg, Kaefer og Bilfinger har nå iverksatt en gå sakte-aksjon (dagsing). ISO-ansatte  er en stor gruppe arbeidstakere offshore med lønns- og arbeidsbetingelser som ligger langt lavere enn det generelle nivået på sokkelen.

Klubbene ønsker nå å legge press på sine arbeidsgivere slik at de i lokale lønnsforhandlinger kan oppnå et lønnstillegg som ligger over tariffens garanti om minstelønnssatser. Som eksempel tjener en nyansatt i laveste lønnstrinn på NR-avtalen 280.- pr. time mens garantert minstelønn for ufaglærte i ISO-bedriftene er 148.- pr time.

Alle SAFE- klubbene på NR-avtalen innen boring og forpleining mener at det er på høy tid at lønnsnivået for ISO-arbeidere løftes kraftig og at kampen mot uverdige lønns- og arbeidsvilkår igangsettes.

Ansatte i Beringer, Kaefer og Bilfinger utfører viktige vedlikeholdsoppdrag på sokkelen og deres arbeidssituasjon er både krevende og risikofull. Dette bør i større grad reflekteres i lønn.

Vi støtter deres aksjon og kravet om rettferdige lønns og arbeidsvilkår. Vi oppfordrer også alle våre medlemmer om å gi støtte og oppmuntring til våre ISO- kolleger som er i lønnskamp.

Denne yrkesgruppen fortjener nå en kraftig lønnsøkning!»

YS: 

«SAFEs medlemmer i tre bedrifter har iverksatt en lovlig gå sakte aksjon i forbindelse med at de ikke ble enige i en lokal lønnsforhandling.

 De har nedsatt arbeidstempoet til 45 prosent og mottar følgelig 45 prosent av ordinær lønn.

Dette er en aksjonsform som er hjemlet i Industrioverenskomsten som partene er bundet av.

Det er i bedriftene Bilfinger, Kaefer og Beerenberg aksjonene pågår.

YS-leder Jorunn Berland støtter de aksjonerende arbeiderne. Hun understreker viktigheten av at partene følger spillereglene og at lovlige aksjoner respekteres.»

YS-leder Jorunn Berland oppfordrer både forbundene i YS og andre til å sende SAFEs medlemmer i Bilfinger, Kaefer og Beerenberg lignende støtteerklæringer.

STAFO:

STAFO støtter SAFE sine medlemmer i deres rettferdige og lovlige aksjon.

Ingerid Bjercke
Forbundsleder
YS-forbundet STAFO

Rødt:

«Rødt støtter ISO-arbeiderne ved Beerenberg, Bilfinger og Kaefer Energy som er i gå sakte-aksjon, etter at bedriftene kom med tilbud som ble stemt nedav medlemmene.

De som jobber med isolasjon- stillas- og overflatebehandling har i lang tid blitt hengende etter de andre fagene på sokkelen i lønnsutvikling, og Rødt støtter helhjerta opp om ISO-arbeidernes rettferdige krav», skriver
faglig leder i Rødt, Joachim Espe.