SAFE i Odfjell tillitsvalgtkonferanse 2022

SAFE i Odfjell tillitsvalgtkonferanse 2022

SAFE i Odfjell konferanse 2022 Foto: Rebecca Bjerga|Styret i SAFE i Odfjell Foto: Rebecca Bjerga|Liven Sandell i Nordea Liv Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Odfjell samlet 24 tillitsvalgte til konferanse i Trondheim den 27. – 28. september. Yrkesskadeforsikringen var hovedtema på årets tillitsvalgtkonferanse, i tillegg presenterte klubbleder Geir Frode Nysæter klubbens helt nye og oppdaterte hjemmeside. 

SAFE i Odfjell samlet 24 tillitsvalgte til konferanse i Trondheim den 27. – 28. september. Yrkesskadeforsikringen var hovedtema på årets tillitsvalgtkonferanse, i tillegg presenterte klubbleder Geir Frode Nysæter klubbens helt nye og oppdaterte hjemmeside. 

Fra SAFE sentralt deltok nestleder Kai Morten Anda og medieansvarlig Rebecca Bjerga. Tema på konferansen var yrkesskadeforsikring. Øyvind Lorentzen, nestleder i SAFE i Odfjell, ledet konferansen. Hovedtema var arbeidsmiljø og senskader, samt hvordan yrkesskadeforsikringen kan svikte de skadede. SAFEs hefte Fokus, som drøfter yrkesskadeforsikringen, ble delt ut til alle. Tillitsvalgte ble oppfordret til å dele heftet på arbeidsplassen sin.  

 

Styret i SAFE i Odfjell Foto: Rebecca Bjerga
Styret i SAFE i Odfjell Foto: Rebecca Bjerga

Klubben har ny hjemmeside 

Klubbleder Geir Frode Nysæter presenterte en oppdatert hjemmeside, se den her. Den er fortsatt under utvikling, men de viktigste elementene er lagt ut. 

Gruppeoppgave: Hva kan vi gjøre for å redusere faren for yrkesskade? 

De tillitsvalgte fikk en gruppeoppgave som gikk ut på hva de selv kan gjøre på arbeidsplassen for å redusere faren for yrkesskade; Bruke verneutstyr riktig og lese seg opp på instruksjoner ble konklusjonene.  

 

Liven Sandell i Nordea Liv Foto: Rebecca Bjerga
Liven Sandell i Nordea Liv Foto: Rebecca Bjerga

Liven Sandell i Nordea Liv fikk deltakerne interessert i pensjon og i hvor mye de sparer i pensjon. Til slutt fikk Kurt Werner Holsæter, Senior Vice President, Human Resources i Odfjell Management fortelle klubben om selskapet som nå blir delt i tre:  

 • Odfjell Drilling – mobile offshore drilling enheter 
 • Odfjell Technology – brønntjenester, boreoperasjoner og grønne satsinger 
 • Odfjell Oceanwind – havvind 

 Se video fra konferansen

Her er noen huskeregler ved yrkessykdom:   

 1. Fyll ut skademelding så raskt som mulig 
 2. Send skademelding til både NAV og forsikringsselskap 
 3. Oppsøk lege så raskt som mulig 
 4. Oppsøk lege jevnlig etter skaden 
 5. Ta vare på kvitteringer for merutgifter 
 6. Foreldelsesfrister 
 7. Skadelidte kan ofte ha flere forsikringer som gir dekning 
 8.  Konferer med advokat før valg av medisinsk spesialist
 9.  Konferer med advokat før aksept av tilbud om minnelig oppgjør 
 10. Hvis yrkesskaden også er en trafikkskade – husk melding til trafikkforsikringsselskapet

Kort oppsummert søk advokathjelp så tidlig som mulig. Når en ulykke inntreffer, er det som nevnt mange faktorer som det må tas hensyn til. Den skadde må få det han eller hun har krav på, samtidig som man må passe på å overholde alle frister. Advokatbistand gjør at den skadelidte avlastes fra å bruke tid og krefter på nettopp dette. En advokat skal også sørge for at ingen krav blir foreldet.