SAFE inviterer deg til vårt arrangement på Arendalsuka 2022

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk for debatt. Rundt 1000 arrangementer og 200 stands skal fylle Arendal sentrum i fem dager mellom 15. til 19. august 2022. SAFE er selvfølgelig med, og du inviteres til å besøke vår debatt «Stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet»

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. SAFE er en viktig aktør i oljenasjonen Norge, derfor er det en prioritet for organisasjonen vår å delta på denne arenaen, være synlig blant de andre organisasjonene og partiene, samt bygge nettverk og knytte nye kontakter.

SAFE med SAFE i Equinor Foto: Rebecca Bjerga

Det er ikke tilfeldig at SAFE valgte tema «Stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet», siden kampen vår for et rettferdig arbeidsliv i olje- og energibransjen har i bunn og grunn gode arbeids- og lønnsvilkår.

Hovedregelen i alle arbeidsforhold er fast ansettelse, uansett stillingsstørrelse, som det står skrevet i Arbeidsmiljøloven. Målet er å få ned antallet midlertidige stillinger, samt skape høyere stabilitet og forutsigbarhet både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Informasjon om debattdeltakerne

Hilde-Marit Rysst er forbundsleder i grasrotorganisasjonen SAFE, med bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud i Equinor-klubben. Hun har vært leder i SAFE siden 2011. Rysst er aktiv og engasjert i den lokale og nasjonale olje- og energidebatten.

Ståle Kyllingstad er gründer og investor. Han er konsernsjef i IKM Gruppen, selskapet hans leverer utstyr og tjenester til oljenæringen. IKM-konsernet har ca. 2900 ansatte i 13 land. Han er utdannet petroleumsingeniør.

Anna Molberg er stortingsrepresentant fra Høyre. Hun kom inn på stortinget i 2021 fra Hedmark fylke. Hun har vært aktiv i forskjellige organer i Høyre siden 2006. Molberg er medlem av arbeids- og sosialkomiteen for perioden 2021 til 2025. Hun er utdannet jurist.

Tuva Moflag er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet fra Akershus fylke. Hun er stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson for AP. Hun har tidligere vært ordfører i Ski kommune. Hun er Akershus Arbeiderpartis 3. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Tobias Drevland Lund er den yngste medlem av debattpanelet. Han kommer fra Kragerø og studerer statsvitenskap ved UiO. Han har tidligere jobbet i dagligvarebransjen. Lund var nestleder av Rød Ungdom i perioden 2016 – 2018 og leder 2018 – 2020. Han var kommunestyrerepresentant i hjemkommunen Kragerø for perioden 2015 – 2019. Lund representerer i dag Rødt på fylkestinget i Vestfold og Telemark.

Skriv ut siden