SAFE klar for ISO-oppgjøret, venter på tidspunkt fra NHO

SAFE klar for ISO-oppgjøret, venter på tidspunkt fra NHO

– Oljearbeidere som vedlikeholder plattformene skal likebehandles med ansatte i operatøreselskaper, forpleining og boring, sier Roy Aleksandersen 1. nestleder i SAFE. Han venter nå utålmodig på signaler fra NHO om tidspunkt for forhandlingene. SAFE er etter hektisk møtevirksomhet og tariffkonferanser ferdig med forberedelsene til det kommende tariffoppgjøret for medlemmene innen ISO-området (isolasjon, stillas og overflatebehandling).

– Oljearbeidere som vedlikeholder plattformene skal likebehandles med ansatte i operatøreselskaper, forpleining og boring, sier Roy Aleksandersen 1. nestleder i SAFE. Han venter nå utålmodig på signaler fra NHO om tidspunkt for forhandlingene.

SAFE er etter hektisk møtevirksomhet og tariffkonferanser ferdig med forberedelsene til det kommende tariffoppgjøret for medlemmene innen ISO-området (isolasjon, stillas og overflatebehandling). width=

– Nå gjenstår det å komme i en god dialog med NHO for i første omgang å belyse at ISO-gruppen nå trenger et lønnsløft og sikrere ansettelsesforhold. Deretter må en tariffavtale som ivaretar dette og synliggjør at dette er en viktig arbeidstakergruppe for Olje-Norge på plass, understreker Aleksandersen.

SAFE har i tråd med avtaltefestede prosedyrer sagt  opp avtalen med NHO for 1.500 medlemmer innen ISO-området, og ny tariffavtale må på plass innen utløp av mars for å unngå arbeidskonflikt.

– SAFE er klar for å presentere kravene så fort vi får tilbakemelding fra NHO om forhandlingstidspunkt. Dersom NHO velger å trenere forhandlingstidspunktet utover midten av mars, er det ingen annen utvei enn at SAFE må vurdere å bryte forhandlingene og ta saken inn til Riksmeklingsmannen for å få partene inn i reelle forhandlinger, sier Roy Aleksandersen.