SAFE-Kongressen UTSETTES

SAFE-Kongressen UTSETTES

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Med bakgrunn i smitteutvikling og myndighetenes innstramminger har SAFE forbundsstyret besluttet at Kongressen 4.- 5. november 2020 utsettes. Forbundsstyret vil i neste uke utarbeide forslag til hvordan hele eller deler av kongressen kan avvikles på en demokratisk og forsvarlig måte.

Med bakgrunn i smitteutvikling og myndighetenes innstramminger, har SAFE forbundsstyret besluttet at Kongressen 4.- 5. november 2020 utsettes. Forbundsstyret vil i neste uke utarbeide forslag til hvordan hele eller deler av Kongressen kan avvikles på en demokratisk og forsvarlig måte. 

Det er spesielt to punker som må avklares, det er valg og budsjett. Når forbundsstyret har kommet frem med et forslag, vil alle klubbledere bli innkalt til et Teams-møte for videre drøftelser og beslutning om hvordan forbundsstyret ser for seg at dette kan gjøres. Alle som har kjøpt flybilletter må avbestille disse. Selv om det er billigbilletter som ikke refunderes så har en rett på å få tilbake avgifter.

SAFE beklager at vi er kommet i denne situasjonen, men ser det som mest riktig i forhold til korona epidemien og nødvendige tiltak for smitte begrensning.

SAFE dekker reiseutgiftene som ikke blir refundert av flyselskapet.

SAFE sender ut mer informasjon når ting er avklart.

SAFE-Kongressen 2020 utsettes

Les mer om følgende emner: