SAFE krever at alle Super Puma-helikoptre blir satt på bakken

SAFE krever at alle Super Puma-helikoptre blir satt på bakken

SAFEs forbundsstyre uttrykker sin medfølelse med de familier, kolleger og andre pårørende som mistet sine, da fire britiske oljearbeidere omkom i helikopterulykken ved Shetland fredag 23. august.SAFE krever nå at alle Super Puma settes på bakken. SAFEs forbundsstyre registrerer at statistikken over ulykker og hendelser er svært forskjellig mellom norsk og britisk sektor. At det […]

SAFEs forbundsstyre uttrykker sin medfølelse med de familier, kolleger og andre pårørende som mistet sine, da fire britiske oljearbeidere omkom i helikopterulykken ved Shetland fredag 23. august.SAFE krever nå at alle Super Puma settes på bakken.

SAFEs forbundsstyre registrerer at statistikken over ulykker og hendelser er svært forskjellig mellom norsk og britisk sektor. At det er langt færre hendelser i norskoperert helikoptertrafikk tilskriver vi at et godt utviklet 3-part-samarbeid har gitt økt HMS-fokus for virksomheten på norsk sokkel. Statistikken er et tydelig vitnesbyrd om at et velutviklet HMS-arbeid er lønnsomt – i alle betydninger av ordet.

SAFE forutsetter at nivået på norsk HMS-arbeid opprettholdes og utvikles også i framtiden.

SAFE krever nå at norske luftfartsmyndigheter, som et føre var-tiltak, setter alle typer Super Puma-helikoptre på bakken inntil det er avklart hva som forårsaket ulykken ved Shetland.