SAFE møter statsråden

SAFE møter statsråden

En gruppe fra SAFE Sokkel i Statoil og advokat Elisabeth Bjelland fra SAFE møtte torsdag 21. januar statsråd Tord Lien i regjeringskvartalet. Delegasjonen hadde spørsmål og utfordringer med seg til hovedstaden. Det var Terje Enes og Porfirio Esquivel fra SAFE Sokkel, Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for YS i Statoil, og advokat Elisabeth Bjelland som møtte statsråd Lien. […]

En gruppe fra SAFE Sokkel i Statoil og advokat Elisabeth Bjelland fra SAFE møtte torsdag 21. januar statsråd Tord Lien i regjeringskvartalet. Delegasjonen hadde spørsmål og utfordringer med seg til hovedstaden.

Det var Terje Enes og Porfirio Esquivel fra SAFE Sokkel, Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for YS i Statoil, og advokat Elisabeth Bjelland som møtte statsråd Lien.

En rekke saker stod på agendaen, og særlig en sak, tolking av Petroleumsloven § 1-2 var aktuell.

§ 1-2.Ressursforvaltningen

Ressursforvaltningen forestås av Kongen i samsvar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av Stortinget.

Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode.

Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

– Vi ville ha departementets syn og fortolking av denne paragrafen fram, da dette er viktig i forhold til sysselsetting, kontrakter og samfunnsutviklingen, sier Bjørn Asle Teige.

SAFEs advokat Elisabeth Bjelland har gjennomgått forarbeidene til loven, og de er helt klare. Dette er en «pålegg-paragraf» som pålegger en slik ressursforvaltning i planlegging og drift.

– Det var bred politisk enighet om dette da loven kom, og slik skal det forstås også i dag.

Delegasjonen satte loven opp mot Statoils planer om å legge ned 300 – 500 stillinger i Norge og flytte disse til lavkostland.

– Disse planene er brudd med loven, sier Teige.

Det kom ikke noe svar fra statsråden på dette.

– Verken han eller teamet hans ville svare på våre spørsmål over bordet.

Nye leteområder

Viktigheten av tilgang på nye områder å lete i, ble diskutert.

– Diskusjonen inkluderte også havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, og vi var enige om at det måtte være kontinuerlig og fullt trykk på nye prosjekter og at utbygginger måtte prioriteres.

Gruppen var innom en rekke av utfordringene næringen står overfor i tiden som kommer.  Både statsråden og SAFE-delegasjonen mener at et godt samarbeid for å finne løsninger må prioriteres.

Det ble et godt møte?

– Ja, jeg syns det var et godt og konstruktivt møte der SAFE fikk markert seg og sine standpunkter.