SAFE-nei til EU-regler for helikoptertrafikk

SAFE-nei til EU-regler for helikoptertrafikk

|

– SAFE oppfordrer alle medlemmer til å skrive under på oppropet til Norsk Helikopteransattes Forbund mot at EUs regleverk for helikopteroperasjoner offshore blir innført i Norge. SAFE som forbund støtter oppropet, enkeltmedlemmer oppfordres til å gjøre det samme, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre. Skriv under oppropet her Last ned «flyer» her Les Turøy-rapporten […]

– SAFE oppfordrer alle medlemmer til å skrive under på oppropet til Norsk Helikopteransattes Forbund mot at EUs regleverk for helikopteroperasjoner offshore blir innført i Norge. SAFE som forbund støtter oppropet, enkeltmedlemmer oppfordres til å gjøre det samme, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Skriv under oppropet her

Last ned «flyer» her

Les Turøy-rapporten her

Det såkalte HOFO-regelverket vil sette norske myndigheter under press for å åpne den norske kontinentalsokkelen for operatører fra andre land. Helikopterselskapene som opererer på norsk sokkel i dag er godkjent og kontrolleres av norske myndigheter.

Dersom de nye EU-reglene gjøres gjeldende i Norge vil det åpne for at enhver helikopteroperatør i EU kan fly på norsk sokkel – uten at norske myndigheter har mulighet til å føre samme tilsyn som de gjør med norske operatører i dag.

Norske myndigheter vil heller ikke ha mulighet til å gi norske forskrifter for operasjonene på samme måte som i dag. Tap av kunnskap, erfaring og spisskompetanse hos myndigheter, operatører og andre organisasjoner med tilknytning til operasjonene kan bli et resultat.

– Det kan se ut som at regjeringen er villig til å innføre regelverket, til tross for sterke advarsler fra en samlet bransje. Vi må derfor mobilisere, slik at ansvarlige politikere griper fatt i saken og sier nei til dette EU-regelverket, sier Furre.

Forbundene som støtter aksjonen frykter for at sikkerheten vil gå ned, og at risikonivået vil øke som en følge av en eventuelt deregulering.

Furre viser til at denne problemstillingen også er belyst i Statoils granskningsrapport etter Turøy-ulykken i april i år.

– Hele bransjen fikk et kraftig varsko etter mange år med en positiv utvikling i forhold til helikoptersikkerhet gjennom tragedien på Turøy. Den forteller oss at helikoptersikkerheten må styrkes, ikke svekkes slik en innføring av EU-regelverket vil innebære. Nettopp helikoptersikkerheten er et av HMS-områdene som våre medlemmer er mest opptatt av, og der opplevd risiko scores høyest. SAFE sentralt vil jobbe aktivt i denne saken, men enkeltmedlemmer kan også bidra. Både ved å signere oppropet, og legge press på politikere i saken, understreker Furre.