SAFE og Industri Energi står sammen i NR-forhandlingene

SAFE og Industri Energi står sammen i NR-forhandlingene

Etter at lønnsforhandlingene mellom Industri Energi/SAFE og Norges Rederiforbund (NR) var igangsatt i Oslo i dag samlet forhandlingsdelegasjonene fra Industri Energi og SAFE seg for å samordne sine krav.

Etter at lønnsforhandlingene mellom Industri Energi/SAFE og Norges Rederiforbund (NR) var igangsatt i Oslo i dag samlet forhandlingsdelegasjonene fra Industri Energi og SAFE seg for å samordne sine krav.

 width=

Begge forbund står nå sammen om kravene og legger til grunn samme samarbeidsavtale som under sokkeloppgjøret med OLF.

Norges Rederiforbunds forhandlingsleder, Aasmund Erlandsen, måtte se langt sørover i Europa for å øyne mørke skyer knyttet til denne bransjen. Han ba forhandlingsdelegasjonene vise solidaritet da lønnsforhandlingene på «flyteriggavtalen» startet i dag 29. mai.

Både Leif Sande, leder i Industri Energi og SAFE-leder Hilde-Marit Rysst viste til at de ansatte i denne bransjen har vist større solidaritet enn hva næringen har.

Krav
Ved siden av krav om generelt tillegg som tar høyde for å kompensere for bonus gitt i bedriftene krever Industri Energi og SAFE økning av minstelønnssatsene for individuelt avlønnede.

Det kreves flere endringer i innplassering i lønnsgrupper og lønnsmatrisen både for fagbrevstillinger og andre stillinger.

Det kreves også en rekke viktige endringer og reguleringer av de tekniske tilleggene, blant annet for helligdagsgodtgjørelse, nattillegg, oljebasert boreslam og masketillegg. Videre vil de riggansatte ha endringer knyttet til vikar/ressurspool, pensjon og bemanningspolitikk.

Det er satt av 3 dager fram til torsdag 31. mai til forhandlingene, med 1. juni som eventuell ekstradag.