SAFE på skolebesøk i Bergen

Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik
Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik

På tross av utfordringer med korona, fikk SAFE arrangert et smittefritt besøk til Bergen. SAFE ble invitert til å fortelle elever på Laksevåg og Bergen Maritime videregående om offshoreindustrien. Den utfordringen tok SAFE ved Stig-Rune Refvik og Thorbjørn Holger Opstad. De ga elevene en innføring i hvorfor det er viktig å organisere seg. Det var veldig hyggelig å få møte fremtidens oljearbeidere, sier Refvik.

Geir Haraldsen, klubbleder i SAFE klubben Vetco Gray, stilte også opp med bred kunnskap innen havbunnsinstallasjoner og brønnhodeinstallasjon på faste plattformer. Thorbjørn Holger Opstad, som har bakgrunn som prosessoperatør, delte sine erfaringer og Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS, snakket om bakgrunnen sin som sikkerhetsleder.

Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik
Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik

– Vel fremme på Laksevåg og Bergen Maritime videregående ble vi loset inn i et auditorium hvor vi fikk presentert SAFE gjennom tre runder for syv klasser, sier Refvik. Vi fortalte elevene om hva en fagforening er og viktigheten av å stå sammen. Elevene stilte spørsmål om hvordan fagforeningene passer inn i arbeidslivet.

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE
Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS i SAFE

– Jeg fortalte elevene at rollen som støttespiller og veileder var noe av det som ble mest verdsatt den tiden jeg var klubbleder, sier Refvik. Det ble understøttet av klubbleder Geir Haraldsen, som opplyste at vi, som representanter og klubbledere fra SAFE, har taushetsplikt.

De viktigste oppgavene til SAFE er å være som en vakthund, SAFE gir ekstra sikkerhet i usikre tider og sikrer dine rettigheter og medlemsfordeler. Elevene fikk vite hva en tillitsvalgt gjør, som å være en talsperson for medlemmer, samarbeide med arbeidsgiver og andre organisasjoner, delta i lønnsforhandlinger, ivareta generelle arbeidsvilkår, arbeidstidsordninger, overtid, samt bistå medlemmer i enkeltsaker og være en støttespiller i hverdagen.

Innføring i tarrifavtalene, overenskomten og lovverk

Holger Opstad forklarte klasse etter klasse hva en tariffavtale er, om hovedavtalen, sokkeloverenskomsten, lovverk som bakteppe og hvordan en blir enig om dette. Det ble også gjennomgått hvem som er partene, hvem som tjener på en tariffavtale, hvordan en tolker tariffavtalene og hvem som avgjør tvister.

Viktigheten av HMS-arbeidet i SAFE

Refvik avrundet seansene med å forklare omfanget og viktigheten av HMS-arbeidet i SAFE. Rollen til vernetjenesten, opplæring og kurs, samt at rollen som verneombud er sentral ute på sokkelen.

– Det var veldig hyggelig å få møte fremtidens oljearbeidere. Det var morsomt å se at i enkelte klasser var like mange jenter som gutter. Jeg sa til elevene at jeg tror dette er bra for miljøet og bra for sikkerheten, da jentene gjerne ikke er redd for å stille spørsmål, det kan være avgjørende for sikkerheten i noen tilfeller, avslutter Refvik.

Skriv ut siden