SAFE-seier i Transocean-saken

SAFE-seier i Transocean-saken

Transocean Arctic. Foto: Transocean

SAFE vant fram i 6G saken – krav om full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. I går kom dommen i saken som har engasjert mange. SAFE, ved advokat Bernt Hodne, tok ut søksmål mot Transocean for ulovlig begrensning av betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Nå har Stavanger tingrett også sagt sitt, og gitt SAFE fullt […]

SAFE vant fram i 6G saken – krav om full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering.

I går kom dommen i saken som har engasjert mange. SAFE, ved advokat Bernt Hodne, tok ut søksmål mot Transocean for ulovlig begrensning av betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Nå har Stavanger tingrett også sagt sitt, og gitt SAFE fullt medhold. Det var en knusende dom.

SAFE var eneste fagforening som gikk hele veien til retten. Problemstillingen har vært kjent i flere kretser, men SAFE var den eneste som tok ut søksmål, og har nå altså vunnet fram. Dommeren er enig i all argumentasjon som ble fremmet i retten, og har landet på at vår påstand er korrekt.  Arbeidsgiver har ikke hjemmel til å begrense utbetalingen til 6G. Henvisningen i permitteringslønnsloven viser ikke til folketrygdlovens regler om begrensning slik arbeidsgiver hevder. Verken lovverket, forarbeider eller juridisk teori støtter dette. Intensjonen fra lovgiver har aldri vært at ansatte som blir permittert ikke skal få full lønn i arbeidsgiver perioden. I saksframstillingen skriver retten blant annet: «Permittering setter arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Etter bare ti dager begrenses inntekten til dagpenger, og det er ikke enkelt for arbeidstakeren å få annet arbeid i en permitteringsperiode. De mange lovendringene som har vært i permitteringslønnsloven gjelder antall dager arbeidsgiver har hatt lønnsplikt, aldri en begrensning av lønnen.»

Dom 6G ved permittering