SAFE sier bastant nei til mer liberale regler for lugardeling

SAFE sier bastant nei til mer liberale regler for lugardeling

Arbeidsdepartementets forslag om nye og mer liberale regler for lugardeling på norsk sokkel blir bastant avvist i SAFEs høringssvar. – Det er uakseptabelt at departementet vil åpne for mer bruk av lugardeling, sier 2. nestleder Roy Erling Furre. Furre håper at departementet tar på alvor den massive negative tilbakemeldingen som kommer fra alle berørte arbeidstakergrupper.

Arbeidsdepartementets forslag om nye og mer liberale regler for lugardeling på norsk sokkel blir bastant avvist i SAFEs høringssvar. – Det er uakseptabelt at departementet vil åpne for mer bruk av lugardeling, sier 2. nestleder Roy Erling Furre.

Furre håper at departementet tar på alvor den massive negative tilbakemeldingen som kommer fra alle berørte arbeidstakergrupper. width=

-Det er tydelig at arbeidstakerne er samlet i synet på alle forhold knyttet til hotbedding, samsoving og lugardeling og andre innkvarteringsforhold . Oljearbeidere tilbringer mer enn en tredel av livet på plattform – da er det rimelig at man kan disponere en enkeltlugar hele døgnet, sier Furre.

I høringssvaret trekker SAFE også fram vi tidligere har sett at der regelverket åpner for unntak fra reglene ved revisjonsstans, ble plutselig mange operasjoner betegnet som revisjonsstans.

– Dennne kreativiteten frykter vi vil tilta fra industriens side med de forslagene til nye regler som ligger i høringsnotatet fra departementet. Vi har med stor glede registrert at Ptil prøver å sette søkelyset på hvile og restitusjon i forhold til sikkerhet. Vi oppfatter departementets høringsnotat som en smekk på fingrene til Ptil, der departementet ønsker å gå motsatt vei. Dette er selvsagt svært uheldig, og kunne vært unngått dersom departementet hadde brukt de etablerte trepartsarenaene vi har,  sier Furre.

Les hele SAFEs høringssvar HER