SAFE Skolen Modul I: 7. – 8. juni 2021 – Teams

SAFE Skolen Modul I: 7. – 8. juni 2021 – Teams

Meld deg på SAFE Skolen Modul I! Her lærer du om SAFE sin historie. Du lærer om lov, avtaleverket og personvernforordningen eller GDPR-reglene (general data protection regulation). Du får tips om kommunikasjon i sosiale medier. Vernearbeid – verneombudsrollen og tillitsvalgtrollen, hvordan kan disse to vervene samarbeide og ha nytte av hverandre? Digitale samarbeidsmåter i en digital verden på Teams og informasjon om faktabank og Min side.

På SAFE Skolen Modul I lærer du om SAFE sin historie. Du lærer om lov, avtaleverket og personvernforordningen eller GDPR-reglene (general data protection regulation). Du får tips om kommunikasjon i sosiale medier, med fokus på hvordan en går fram som tillitsvalgt og hvordan en skal være synlig online.

Du skal også lære mer om vernearbeid og rollene som verneombud og tillitsvalgt, har du tenkt på hvordan disse to vervene kan  samarbeide og ha nytte av hverandre? I en digital verden skal du få tips om samarbeidsmåter på Teams og informasjon om faktabank og Min side. Høres dette spennende ut? Meld deg på vel!

Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga
Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE skolen er vår interne opplæringsløp som er delt opp i flere forskjellige moduler, sier Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon. Det gir et godt grunnlag for videre arbeid som tillitsvalgt ute i bedriftene. Vi har i det siste året hatt vanskelig for å kunne samle våre flotte tillitsvalgte for å gjennomføre kursene slik de normalt sett blir gjennomført. Men vi prøver nå å få til en opplæring via Teams som skal gjøre at våre nye tillitsvalgte kan få litt faglig påfyll. Håper mange melder seg på og at det blir et bra kurs, sier Holger Opstad.
Vi ser frem til å kunne møtes fysisk på SAFE Skolen når samfunnet åpner opp igjen, forhåpentligvis om ikke så lenge.