Stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet

Stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet

SAFE Skolen Modul IV - Arbeidsrett Foto: Rebecca Bjerga|

Hva er arbeidsrett? Advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland og jurist Kristine Knudsen holdt et meget etterspurt kurs for 24 engasjerte tillitsvalgte den 20. og 21. april på Hotel Victoria i Stavanger. Koronasituasjonen har gjort at tillitsvalgte hadde mange spørsmål rundt obligatorisk testing, kompensasjon og lovpålagt karanteneregler.

Hva er arbeidsrett? Advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland og jurist Kristine Knudsen holdt et meget etterspurt kurs i arbeidsrett, modul IV i SAFE Skolen, for 24 engasjerte tillitsvalgte den 20. og 21. april på Hotel Victoria i Stavanger. Koronasituasjonen har gjort at tillitsvalgte hadde mange spørsmål rundt obligatorisk testing, kompensasjon og lovpålagt karanteneregler.

Dette var det første kurset på lenge for de to ivrige og engasjerte foredragsholderne, Knudsen er glad for å se at så mange klubbledere og tillitsvalgte har meldt seg på.

– Det er kjempekjekt å være ute i feltet igjen. Deltakerne var superivrige, de stilte spørsmål og delte erfaringer, og dette er gull verdt. Hvis vi ikke har gode og engasjerte tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, så har vi heller ikke medlemmer, ikke får vi nye og vi kan miste de vi har, så disse må dyrkes og settes pris på, sier Knudsen.

 decoding=
Kristine Knudsen (jurist) Foto: Rebecca Bjerga

Bjørn Rønning er varatillitsvalgt i Valaris, han var blant de 24 deltakerne på kurset. Han meldte seg på SAFE Skolen Modul IV for å få mer forståelse om regelverket rundt arbeidsrett.

– Jeg syns kurset var veldig informativ, vi stilte kritiske spørsmål og vi fikk svar på det vi trenger å vite. Jeg sitter igjen med et inntrykk at vi har blitt flinkere etter å ha vært her i bare noen timer. Jeg ser styrken med å ha dette kurset i bakhånd, sier Rønning.

 decoding=
Bjørn Rønning Foto: Rebecca Bjerga

Individuell og kollektiv arbeidsrett

Individuell arbeidsrett reguleres av lover og forskrifter, den vedrører alt om arbeidsforholdet mellom ansatt og arbeidsgiver. Som typiske eksempler, og som også var noen av temaene under kurset, nevnes saker omkring oppsigelser, styringsrett, avskjed, advarsel eller trekk i lønn. Individuelle saker ender opp/behandles i ordinære domstoler.

Kollektiv arbeidsrett handler om uenighet om forståelsen av tariffavtalene, disse sakene ender opp i Arbeidsretten. Det finnes unntak og noen saker kan fremmes for begge domstolene.

Lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, permittering, trekk i lønn, virksomhetsoverdragelse og fortrinnsrett er de andre viktige temaene som ble drøftet på de to dagene.

Krav til skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold ble understreket som et viktig ansvar som påligger arbeidsgiver å sørge for at finnes i ethvert arbeidsforhold og for ethvert arbeidsoppdrag, uansett lengde og omfang av oppdraget. Konsekvensene av mangel på arbeidsavtale ble også gjennomgått.

Nye regler om midlertidige stillinger: Arbeidsmiljøloven (aml)

 Hovedregelen i alle arbeidsforhold er fast ansettelse, aml § 14-9(1) uansett stillingsstørrelse. Arbeidstaker skal ha forutsigbarhet i arbeidsforholdet, og den nye regjeringen har stor fokus på dette. Andre innstramminger er også varslet, blant annet at arbeid inntil ett år uten vilkår bokstav f oppheves fra 01.07.2022. Det betyr at man i all hovedsak er henvist til ansettelse i midlertidige stillinger som er enten vikariater eller i stillinger som er “arbeid av midlertidig karakter”, jfr aml § 14-9 nr 2, bokstav a-e. Målet er å få ned antallet midlertidige stillinger, samt skape høyere stabilitet og forutsigbarhet både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

 decoding=
Alle deltakerne på SAFE Skolen Modul IV Foto: Rebecca Bjerga

Hvorfor åpner loven for innleie?

Elisabeth Bjelland hadde en gjennomgang om adgangen til innleie etter arbeidsmiljøloven, når tid loven åpner for innleie og avgrensingen mot entreprise (aml § 14-12 og § 14-13). Her har også regjeringen varslet innstramminger mot innleiebransjen, ett eksempel er forbud i innleid arbeid i byggebransjen rundt hovedstaden. Det kom også et forslag om et offentlig godkjenningsapparat som skal godkjenne alle disse innleieselskapene, vikarbyråer og bemanningsforetak og måten de opererer på.

Innleie fra produksjonsbedrift gjelder innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive med utleie kan også utfordre denne problematikken. Hva som blir konsekvensen av ulovlig innleie aml § 14-14, herunder eventuelle krav om fast stilling og krav om erstatning, ble også gjennomgått.

– Dette kurset er viktig fordi det går rett inn i hverdagen til disse tillitsvalgte, de står ofte i tøffe saker. Jeg håper og tror at vi har truffet på tema og at vi gir de et verktøy inn i arbeidshverdagen deres, sier Knudsen.

Nytt kurs i arbeidsrett kommer til høsten, informasjon om dette blir sendt ut når datoene er satt.