SAFE-Skolen:Tause tillitsvalgte kan være en trussel mot landets arbeidsliv

SAFE gjennomfører kurs for tillitsvalgte via Teams over to dager. Det er faglig påfyll og opplæring innen SAFE sin historie, lov og avtaleverk, GDPR-regler, sosiale media og konsekvensen av tause tillitsvalgte i landets arbeidsliv som står på agendaen.

Tillitsvalgte lærer om lov, avtaleverket og personopplysningsloven. Kommunikasjon og sosiale medier – fokus på hvordan en går fram på i sosial medier, opphavsrettigheter, fallgruver og falske nyheter. Vernearbeid og hva omfattes av verneombudsrollen og tillitsvalgtrollen. Hvordan kan disse to vervene samarbeide og ha nytte av hverandre?

Thorbjørn Holder Opstad leder kurset på Teams
Thorbjørn Holder Opstad leder kurset på Teams

Thorbjørn Holger Opstad er leder for nettkurset, han ønsker alle velkommen. Roy Aleksandersen, pensjonert tidligere nestleder i SAFE, går gjennom OFS og SAFE sin historie og kampen for et rettferdig arbeidsliv. Her er deltagerne invitert til dialog ved å stille spørsmål eller kommentere. Aleksandersen presenterer verktøykassen til tillitsvalgte: tariffavtalen, hovedavtalen, personalhåndboken, arbeidsmiljøloven samt rettigheter og pliktene en har som tillitsvalgt.

Elisabeth Bjelland, advokat og leder for juridisk avdelingen i SAFE, tar oss gjennom lov og avtaleverk og GDPR-regler. Hva er samarbeidsforholdene til tillitsvalgte, kurs, tillegg, skiftordninger, permitteringsregler og lønnspermitteringsloven. Hvordan ser prosessen om nedbemanning i en bedrift, hvilken lov regulerer dette? Tvister og arbeidsretten, oppsigelser av arbeidstaker og trekk i lønn i retten. Tosporet system: problemstillinger som er regulert både i loven og i hovedavtalen. Særskiltverv – man kan velger å ta det inn i arbeidsretten eller ordinære retten. Fortinnrett og protokolltilførsel. GDPR-reglene og personopplysninger, behandlingsgrunnlaget, datatilsynet og kryptering.

Rebecca Bjerga

Rebecca Bjerga, videojournalisten og nettredaktøren i SAFE, har en liten workshop om bruk av bilder og stories (historier) på Facebook og Instagram. Å skille mellom nyheter og falske nyheter er kritisk for å motvirke polarisering. Hvordan kan vi vite om det vi leser eller ser faktisk er sant? Troverdige kilder er kritiske når en skal engasjere seg i en debatt eller kommentere et innlegg i sosiale media. Bildebruk, opphavsrett og massekommunikasjonen som har utviklet seg fra enveiskommunikasjon til personlig mediert (masse)kommunikasjon.

Idar Martin Herland

Til slutt fikk Idar Martin Herland snakket om risikoen på jobb og arbeidstakerens medvirkning på arbeidsplassen. Hva er risikofaren og konsekvensen av en hendelse? Hvilken reell arbeidstakermedvirkning har vi i dag ved etablering av beredskap? Hva er poenget med samarbeid? Et balansert arbeidsliv krever samarbeid og arbeidskonflikter er negativt for alle (bedrift-ansatte-kunder-samfunn). Varsling – tillitsvalgte og verneombudets rett og plikt til å si ifra, ytringsfriheten. Tause tillitsvalgte kan være en trussel mot landets arbeidsliv.

Skriv ut siden