SAFE sokkels årsmøte: Lang og omfattende debatt om organisasjonstilknytning

SAFE sokkels årsmøte: Lang og omfattende debatt om organisasjonstilknytning

Det nye styret i SAFE sokkel. Foto: Mette Møllerop|Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop|Svein Erik Engh og Tor Egil Løvli|Arbeidsutvalget i SAFE sokkel. Foto: Mette Møllerop

Etter en innledning hvor det ble åpnet for spørsmål underveis, strømmet både spørsmål og innlegg på, og tidsrammen ble sprengt.
Kanskje var det fornuftig ettersom delegatene fikk mange muligheter til å dele sine synspunkter og få diskutert diverse problemstillinger.

Etter en innledning hvor det ble åpnet for spørsmål underveis, strømmet både spørsmål og innlegg på, og tidsrammen ble sprengt.

Kanskje var det fornuftig ettersom delegatene fikk mange muligheter til å dele sine synspunkter og få diskutert diverse problemstillinger.

I forkant av debatten innledet forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, om organisasjonen SAFE, hvilke arbeidsområder forbundet dekker, retningslinjer man jobber etter, prioriteringer og politiske målsettinger vedtatt på kongress, landsstyre, og fulgt opp av forbundsstyre.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Rysst la fram en oversikt over antall medlemmer i de forskjellige områdene som organiserer oljearbeidere på Norsk olje og gass-avtalen, og hadde en oversikt over det sammenlignbare medlemstallet i de aktuelle forbundene på sokkelavtalen.  Hun slo fast at SAFE er det eneste, rendyrkede olje- og energiforbundet på sokkelen. Øvrige forbund har den største delen av sine høye medlemstall fordelt på en hel rekke avtaleområder, områder som er helt uten tilknytning til produksjon av olje og gass. I diskusjonene om organisasjonstilknytning vises det til ansatte på plattformene som den «spisse» enden. Som forbund er SAFE i denne sammenhengen det eneste «spisse» forbundet.

I den påfølgende debatten ble problematikken rundt tilgang på landavtale for å rekruttere kontorpersonell i Equinor, et av temaene, det samme var innholdet i hovedavtalene til henholdsvis Lederne og SAFE. Viktigheten av å stå sammen, hindre splittelse og jobbe for å styrke SAFE, som flere mente hadde et forbedringspotensial på noen områder, ble debattert. Man trakk fram forskjellige inntrykk fra plattformene hvor noen mente folk var mest opptatt av «krigen» med bedriften, mens andre mente folk ønsket en ny organisasjon. Det ble minnet om at vedtak som ble gjort i en relativt «gammel», forsamling, måtte ungdommen arve og leve med videre.

Tor-Egil Løvli la fram et forslag om å stoppe videre utredningsarbeid. Dette ble nedstemt. Et tilleggsforslag fra Svein Erik Engh om en tettere dialog med SAFE, gå inn i en diskusjon med forbundet for å få til gode løsninger parallelt med det videre utredningsarbeidet, ble enstemmig vedtatt.

Svein Erik Engh og Tor Egil Løvli
Svein Erik Engh og Tor Egil Løvli

Arbeidsutvalget i SAFE sokkel. Foto: Mette Møllerop
Arbeidsutvalget i SAFE sokkel. Foto: Mette Møllerop

Valg av nytt styre

Det ble et valg som i liten grad var preget av den noe polariserte debatten tidligere på dagen.

Følgende var på valg, ble gjenvalgt, og innstilte kandidater ble valgt:

Leder Terje Enes, gjenvalgt

Nestleder Sten Atle Jølle, ikke på valg

Nestleder Porfirio Esquivel, gjenvalgt

Nestleder Terje Axe Sørensen, ikke på valg

HMS-sekretær Toril Torlei, ikke på valg

Kasserer Roger Fimland Maurstad, valgt

Agate Langeland Hamre, ikke på valg

Monica Martinsen, ikke på valg

Idar Martin Herland, ikke på valg

Trond Cato Fylling, gjenvalgt

Anette Paula Nygård, gjenvalgt

Marius Mastad, gjenvalgt

Anders Tøkje, valgt

Cato Stamnes, ikke valgt

Fredrik Mjøs, SAFE Ung representant

Andreas Robberstad Kronheim, observatør SAFE Ung

Ole Gunnar Rasmussen, 1 vara

Tim Sæle, 2 vara

Odd Inge Rørheim, 3 vara

Brage Syrstad, 4 vara

Morten Olsen, 5 vara

Valgkomite

Thor Ulrik Jacobsen

Berit Rolfsnes

Helge Fantoft

Morten Dalland

Audun Nordhus

Per-Helge Gaassand, 1 vara

Ole Andreas Hødnebø, 2 vara

Åge Ålhus 3 vara

Vedtektskomite

Arne Kjølberg, ikke på valg

Egil Storesund

Odd Inge Rørvk

Anitha Mehl

Jarle Ådlandsvik, vara

Kontrollkomite

Arne Kjølberg

Baste Daltveit

Kjell-Roger Nevstad

Leder SAFE i Equinor, Bjørn Asle Teige

Nestleder SAFE i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe