SAFE støtter journalister og heismontører i streik

SAFE støtter journalister og heismontører i streik

Forbundsleder i SAFE

SAFE har sendt støtteerklæring til NRK-journalistene og heismontørene ved Orona som begge er i streik.

SAFE har sendt støtteerklæring til NRK-journalistene og heismontørene ved Orona som begge er i streik.

Støtteerklæring til streikende heismontører ved Orona Norway AS

SAFE støtter heismontørene sin pågående arbeidskamp ved Orona for å opprette tariffavtale og ordnede forhold ved virksomheten Orona.

Heismontørenes fagforening har i lang tid vært en fyrlykt for norsk fagbevegelse i kampen for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Kampen dere nå fører mot sosial dumping, rettferdig lønn, AFP, trygge tilsettingsforhold føyer seg inn i rekken av viktige arbeidskamper dere har ført.

Stå på videre og lykke til med deres kamp for et rettferdig arbeidsliv!

Støtteerklæring til streikende journalister i NRK

SAFE vil gi uttrykk for full støtte til NRK-journalister sin rettferdige kamp for å bedre lønns- og arbeidsvilkår. Kravet om bedre lønn og kompetanseutvikling er rettferdig og vil også være et viktig signal til andre arbeidstakergrupper og fagforbund. Det er også viktig at tilkallingsvikarer ikke blir «billigere» enn fast ansatte. Spekter/NRK må bøye av og gi etter for kravene til våre streikende journalister. Vi kan ikke se at frontfagsmodellen kan brukes som et argument mot å innfri deres rettferdige krav.

I en tid der medienorge stadig bygges ned og erstattes av kommunikasjonsrådgivere, er NRK sitt samfunnsoppdrag viktigere enn noen gang. Dyktige, kompetente journalister er en viktig faktor i dette arbeidet.

Stå på videre i deres kamp for et rettferdig arbeidsliv og fullt gjennomslag i kravene!