SAFE støtter Kielland-nettverket med 25 000 kroner

SAFE støtter Kielland-nettverket med 25 000 kroner

|||||||||||||

Det er fortsatt mange som lurer på hva som skjedde den 27. mars 1980 da Alexander Kielland-plattformen kantret på Ekofiskfeltet. Derfor vil SAFE bidra videre til det arbeidet som Kielland-nettverket gjør med 25 000 kroner. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier at for SAFE er Kielland-saken en hjertesak.

Det er fortsatt mange som lurer på hva som skjedde den 27. mars 1980 da Alexander Kielland-plattformen kantret på Ekofiskfeltet. Derfor vil SAFE bidra videre til det arbeidet som Kielland-nettverket gjør med 25 000 kroner. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier at for SAFE er Kielland-saken en hjertesak.

– SAFE har ikke som vane å gi vekk medlemmene sine penger, men Kielland-saken er en sak som betyr mye for oss, sier Rysst. Vi valgte derfor å være ganske generøse i forhold til hvilket budsjett vi jobber ut ifra.

– Vi håper at 25 000 kroner kan bidra til det arbeidet nettverket fortsatt gjør. Dette beløpet maner ikke så mye, men hvis mange andre bidrar også, så hjelper jo alt.

Flere kan bli støttemedlemmer i Kielland-nettverket.

– I tillegg har vi sendt ut full utfordring til klubbene våre om at det er mulig å komme med egne donasjoner. Vi oppfordrer også at alle enkelte medlemmer blir med som støttemedlemmer til Kielland-nettverket, som koster 250 kroner i året, sier Rysst.

SAFE inviterte Kian Reme, leder for Kielland-nettverket og Marie Smith-Solbakken, forsker og lektor, til HMS-utvalget sitt møte denne uken på Clarion Hotell i Stavanger. Begge de to er med i dokumentarserien «Katastrofen Kielland» produsert av TV2. I serien åpner flere pårørende og overlevende opp om ulykken, og Smith-Solbakken og Kian graver i flere bevis for å få flere svar. De fortalte samlingen om prosessen og status i etterforskningen.

– TV2 la til rette at det jeg hadde på hjertet det fikk jeg si, sier Kian. De klippet vekk en del, men det som er igjen kjenner jeg meg godt i. Jeg er imponert over den jobben de har gjort.

Kian forteller hvor mye den økonomiske støtten fra SAFE betyr og har betydd for nettverket.

 decoding=
Kian Reme Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE har støttet oss både økonomisk, men også i sak, de har vært pådrivere for å få besvart spørsmål knyttet til Kielland-ulykken, sier Kian. Vi er et frivillig nettverk, vi har ingen ansatte. Vi er helt avhengige av at fagbevegelsen viser solidaritet i en slik situasjon. SAFE har stått i første rekke når det gjelder solidaritet, det betyr at vi har en del midler for å drive arbeidet videre.

– Når vi hadde høringer med kontrollkomiteen spilte SAFE en veldig viktig rolle, de understøttet vårt krav om en ny undersøkelse, det har SAFE gjort helt siden 2016 frem til i dag. SAFE har stått i spissen.

For SAFE er arbeidet Kielland-nettverket gjør viktig.

– Det er viktig å støtte en så alvorlig katastrofe, som Norge av en eller annen grunn ikke vil ha frem i lyset, sier Rysst. Sannheten vises ikke til de pårørende, og de etterlate står igjen med mange spørsmål. Det er dette det handler om for SAFE, hjelp til å få ro.

Ønsker du å støtte Kielland-nettverket? Du kan trykke her.