SAFE tar kampen for eldre arbeidstakere  

SAFE tar kampen for eldre arbeidstakere  

Maren Skåden Foto: Rebecca Bjerga

Høsten 2022 ble det en masseoppsigelsesprosess hos Dolphin Drilling Operations AS. Åtte SAFE-medlemmer over 50 år ble sagt opp. SAFE er uenig i oppsigelsestiden disse ansatte har fått, og krever en lengre oppsigelsesperiode. Saken kommer opp i Sør-Rogaland tingrett på mandag, 19. juni. 

Saken gjelder beregningen av oppsigelsestid og krav om erstatning for de åtte ansatte da de ble oppsagt. Disse ble også tidligere oppsagt på grunn av virksomhetens forhold/nedbemanning, men ble senere gjeninntatt på grunn av fortrinnsrett etter tariffavtalens (Hovedavtalen) punkt 8.6. 

I Hovedavtalen er det avtalt at arbeidstakere som kommer tilbake på fortrinnsrett skal bibeholde sin tidligere opparbeidede tjenesteansiennitet. 

– Til tross for dette, har ikke de åtte saksøkerne fått de lengre oppsigelsestidene som eldre arbeidstakere med lang tjenestetid skal ha etter arbeidsmiljøloven, sier Maren Skåden, SAFEs advokat. 

En særlig utsatt gruppe med beskyttelsesbehov 

Dolphin mener at tariffavtalens bestemmelse ikke gjelder, fordi det i loven vises til «sammenhengende ansettelsestid».

– Dette er SAFE grunnleggende uenige i. Arbeidsmiljølovens § 15-3 (3) gir eldre arbeidstakere med lang tilsettingstid et særlig vern, nettopp fordi dette er en utsatt gruppe med et særlig beskyttelsesbehov. Dette har ikke endret seg kun fordi de tidligere har blitt utsatt for det samme, forklarer Skåden.  

Erfaringsvis, er det vesentlig vanskeligere å få en ny jobb når man har nådd en viss alder, påpeker hun. 

En prinsipiell sak

– Det finnes ikke praksis fra tilsvarende saker, men vi ser jo at problemstillingen kan bli mer aktuell fremover. Vi må forvente stadig mer svingninger i energibransjen. Derfor er det viktig å få en avklaring på hvordan bestemmelsen må forstås når det nå er en arbeidsgiver som bestrider vår forståelse av bestemmelsen, avslutter Skåden.