SAFE Ung konferanse – meld deg på!

SAFE Ung konferanse – meld deg på!

Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga

Vi inviterer til SAFE Ung konferanse i Oslo den 20. og 21. september. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere. Konferansen er de unge medlemmenes talerør inn til SAFEs politiske ledelse. Den er en svært god arena for sosialisering, nettverksbygging, foredrag og diskusjoner.

Vi inviterer til SAFE Ung konferanse i Oslo den 20. og 21. september. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere. Konferansen er de unge medlemmenes talerør inn til SAFEs politiske ledelse. Den er en svært god arena for sosialisering, nettverksbygging, foredrag og diskusjoner.

Hensikten er å skape en arena der unge medlemmer kan samles på tvers av klubbene. SAFE får bedre kjennskap til sine unge medlemmer, samt at medlemmene får økt kunnskap og kjennskap til SAFE. Vi vil trekke enda flere ungdommer med i aktivt Ung-arbeid.

Vi vil gi dere litt SAFE-historie med blant annet hovedavtalen og tariffavtalenes mange sider, dere får godt innblikk i organisasjonens sammensetning og hvordan SAFE-huset arbeider. Det er viktig for dere å ha en felles plattform, og det er viktig for utviklingen av forbundet.

Konferansen skal ha en god og trygg sosial ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk. Konferansen gjennomføres på Thon Hotel Slottsparken i Oslo.

For å gjøre innholdet mest mulig tilpasset, ønsker vi å høre om hva DU vil lære mer om på konferansen, bruk denne lenken:

https://forms.office.com/r/a1ULHLcwUZ

Les mer om følgende emner: