SAFE utfordrer «Karbon-Knut» til å la jakten på lavkarbon komme arbeidsmiljøet til gode

SAFE utfordrer «Karbon-Knut» til å la jakten på lavkarbon komme arbeidsmiljøet til gode

Halvor Erikstein og SAFE utfordrer Karbon-Knut

Statoil har gjennom annonsekampanjer og artikler vist til at selskapet har store kutt i utslipp av karbon til atmosfæren. Arbeidet ledes av en «karbon-detektiv» som jakter utrettelig på metoder for å redusere karbonavtrykket til selskapet.

Statoil har gjennom annonsekampanjer og artikler vist til at selskapet har store kutt i utslipp av karbon til atmosfæren. Arbeidet ledes av en «karbon-detektiv» som jakter utrettelig på metoder for å redusere karbonavtrykket til selskapet.

SAFE mener at jakten på lavkarbon også kan redusere alvorlig arbeidsmiljørisiko. Yrkeshygieniker Halvor Erikstein har utarbeidet en presentasjon med faglig underlag for områder som boreslambehandling, benzeneksponering, eksos og utslipp med ultrafine partikler hvor arbeidsmiljø og ytre miljø absolutt har felles interesser.

Presentasjonen ble utarbeidet som en oppfølging etter årskonferansen til Norsk olje og gass hvor ytre miljø ble fokusert, mens arbeidsmiljø dessverre ikke var et tema.

Utfordring til Karbon-Knut om jakten på lavkarbon