SAFE valgte å ikke signere

SAFE valgte å ikke signere

Brønnserviceforhandlinger. Foto: Roy Aleksandersen

SAFE valgte å ikke signere protokollen fra årets lønnsforhandlinger på Brønnserviceavtalen. Tilbudet fra Norsk olje og gass (Nog) var så lavt at forhandlingsutvalget definerte det som et useriøst tilbud for en bransje som er på full fart opp igjen.

SAFE valgte å ikke signere protokollen fra årets lønnsforhandlinger på Brønnserviceavtalen. Tilbudet fra Norsk olje og gass (Nog) var så lavt at forhandlingsutvalget definerte det som et useriøst tilbud for en bransje som er på full fart opp igjen.

All den tid årets hovedoppgjør ble et samordnet oppgjør, medfører det at vi ikke har konfliktrett ved forhandlingene. Dette valgte Nog virkelig å benytte seg av.

Det siste tilbudet ble et generelt tillegg til alle på lønnsmatrisen med kr. 4500,- gjeldende fra 1.06.18 inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. Beløpet inkluderer det sentralt avtalte tillegget som ble fremforhandlet i YS – NHO oppgjøret (kr. 3726,-)

Skift/natt-tillegget økes med kr. 4,- til kr. 83,50

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 75,- til kr. 1975,-

Ansatte som sto i lønnstrinn A11 31.12.17 og som pr 01.06.18 fortsatt står i dette lønnstrinnet mottar et engangsbeløp på kr. 5000,-.

Avtalens minstelønnssatser, satsen for lugardeling ev enkeltlugar og matpengesatser reguleres i tråd med de sentrale YS – NHO forhandlingene.

Dette tilbudet vil bli effektivisert fra 01.06.18 for alle SAFE sine medlemmer på avtalen, selv om SAFE valgte å ikke signere på tilbudet fra Nog.

SAFE krevde også under disse forhandlingene at Brønnserviceavtalen skal harmoniseres mot Oljeoverenskomst sokkel, derfor krevde SAFE en høyere ramme enn det årets  lønnsoppgjør tilsier.

SAFE er skuffet over Nog-bedriftenes holdning overfor sine ansatte. Nog misbruker frontfagsmodellen og bruker den som en absolutt grense, og knebler det som skal være frie forhandlinger. Dette er et forhandlingsklima partene ikke er tjent med.

Nog avslo vårt krav om å fortsette avtalen om to års fortrinn – gjeninntakelsesrett.

Det er to år til neste hovedoppgjør.

Brønnserviceprotokoll 2018