SAFE valgte å ikke signere

Forhandlinger på sokkelavtalen 2019 avsluttet uten signering. Foto: Bjarte Lygre
Forhandlinger på sokkelavtalen 2019 avsluttet uten signering. Foto: Bjarte Lygre

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass på Sokkelavtalen 2019 ble avsluttet natt til torsdag 9.mai.

SAFE valgte å ikke signere protokollen fra årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen, derav uenighetsprotokoll. Proforma er da at siste tilbud iverksettes fra 1.6. fra arb.givers side.

Bakgrunnen for mangel på signering er at tilbudet fra Norsk olje og gass (NOG) er for lavt i forhold til våre krav.

I og med at årets mellomoppgjør er et samordnet oppgjør, medfører det at vi ikke hadde streikerett ved disse forhandlingene. Arbeidsgiverne valgte å overse næringens positive utvikling. Når aktiviteten øker, med større investeringer og høyere inntjening, er utgangspunktet for et bedre lønnsoppgjør til stede. Oljeselskapene leverer solide resultater og deler ut saftige lønnsøkninger til sine ledere. De samme lederne kjører en knallhard kontraktspolitikk, og tvinger forpleining og boreentreprenørene til å senke prisen på sine tjenester. Vi registrerer at NOG legger lønnsomheten i entreprenørselskapene til grunn, og det bekymrer SAFE dersom dette blir den nye normen for lønnsutviklingen i fremtiden.

Vi registrerer at bedriftene ikke vil gi sine arbeidstakere sin rettmessige del av selskapenes verdiskapning og SAFE er skuffet over NOG-bedriftenes holdning overfor sine ansatte. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen for 1. avtaleår. Dette prinsippet har arbeidstakerne etterlevd under oljenedturen og SAFE hadde forventet at arbeidsgiverne ville gjort det samme nå som alle piler peker oppover.

Det siste tilbudet ble et generelt tillegg til alle på lønnsmatrisen med kr. 19 700,- gjeldende fra 1.06.19 inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger, noe som er vesentlig lavere enn SAFE sitt krav på 5,4%.

Natt- og konferansetillegget økes med kr. 3,-

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 50,-

Etterslepet som tilfaller boring- og forpleiningsansatte er på kr. 5 386,-

Dette tilbudet vil bli effektivisert fra 01.06.19 for alle SAFE sine medlemmer på avtalen, selv om SAFE valgte å ikke signere på tilbudet fra NOG. Ved uenighet i et samordnet mellomoppgjør vil arbeidsgiver alltid iverksette sitt siste tilbud, uten at arbeidstakerorganisasjonene kan hindre dette.

I 2020 er det heldigvis hovedforhandlinger med streikerett. Og med NOG-bedriftenes manglende vilje til å sørge for økt reallønnsvekst, må en belage seg på en «varm sommer»

Protokoll sokkelforhandlinger SAFE-Norsk olje og gass 2019

Skriv ut siden