SAFE varsler plassfratredelse for 519 medlemmer på NR-avtalen

SAFE varsler plassfratredelse for 519 medlemmer på NR-avtalen

|

SAFE har varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund om plassfratredelse for 519 medlemmer på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Hvis meklingen på avtalen ikke kommer i mål innen midnatt tirsdag 28. juni, blir det streik. 

SAFE har varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund om plassfratredelse for 519 medlemmer på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Hvis meklingen på avtalen ikke kommer i mål innen midnatt tirsdag 28. juni, blir det streik. 

SAFE og NR kom ikke til enighet under årets hovedoppgjør i Oslo den 19. mai. Partene er innkalt til mekling 27. – 28. juni i Oslo hos Riksmekleren. Kommer vi ikke til enighet her, blir det streik fra natt til 28. juni.

Plassfratredelse er meldt på følgende selskaper:

Transocean Endurance Transocean
Sodexo
Floatel Endurance Floatel
West Elara Seadrill
Sodexo
Askeladden KCA Deutag
ESS
Rowan Viking Valaris
Sodexo
Scarabeo 8 Saipem
Island Constructor Island Offshore
Deep Sea Yantai Odfjell
Gullfaks A Archer
Noble Lloyd Sodexo

Totalt: 519 medlemmer

Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med din klubb eller les mer her.