SAFE vil ha møte om Super Puma

SAFE vil ha møte om Super Puma

SAFE vil ta et initiativ til et møte med de andre fagforbundene som organiserer offshore-ansatte for å organisere et felles framstøt for å unngå at Super Puma-helikoptre blir satt i trafikk igjen på norsk sokkel. – Tilliten til disse maskinene er borte, og den vil ikke komme tilbake, sier HMS-ansvarlig Roy Erling Furre. Initiativet er […]

SAFE vil ta et initiativ til et møte med de andre fagforbundene som organiserer offshore-ansatte for å organisere et felles framstøt for å unngå at Super Puma-helikoptre blir satt i trafikk igjen på norsk sokkel. – Tilliten til disse maskinene er borte, og den vil ikke komme tilbake, sier HMS-ansvarlig Roy Erling Furre.

Initiativet er et resultat av TV2-avsløringen i helgen om at overvåkingsorganet ESA, som påser at Norges avtaler med EU blir fulgt, krever at Norge opphever flyforbudet på linje med resten av EU.

I Norge er to typer såkalte Super Puma-helikoptre satt på bakken av sikkerhetsårsaker, etter Turøy-ulykken i april, der 13 mennesker mistet livet. Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå (EASA) mener at nødvendige sikkerhetstiltak er iverksatt, samtidig som en nå kjenner til ulykkens årsak, som var et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen.

Men dette er ikke et godt nok svar for norske luftfartsmyndigheter, som sier at selve rotårsaken til ulykken fremdeles er ukjent: Altså, hvordan oppsto egentlig tretthetsbrudd og hvorfor ble ikke dette avdekket tidligere?

– I Helikopter Samarbeidsforum er det ingen uenighet mellom aktørene i forhold til dette, også operatørene deler vårt syn på dette. Likevel er avsløringene i TV2 såpass urovekkende at jeg mener det er behov for at fagforbundene koordinerer seg for å slå tilbake presset fra europeiske myndigheter. Mange medlemmer har sagt at de aldri vil sette seg inn i en Super Puma igjen, men det kan være tøft som enkeltperson å stå imot. Nettopp derfor er det så viktig at vi kollektiv sørger for at et slikt press mot enkeltmedlemmer aldri blir aktuelt, sier Furre.

Støtt HOFO-oppropet
Han viser også til oppropet mot at det såkalte HOFO-regelverket. Blir dette EU-regleverket innført i Norge vil det sette norske myndigheter under press for å åpne den norske kontinentalsokkelen for operatører fra andre land. Helikopterselskapene som opererer på norsk sokkel i dag er godkjent og kontrolleres av norske myndigheter.

Du kan undertegne oppropet her

Dersom de nye EU-reglene gjøres gjeldende i Norge vil det åpne for at enhver helikopteroperatør i EU kan fly på norsk sokkel – uten at norske myndigheter har mulighet til å føre samme tilsyn som de gjør med norske operatører i dag.

Norske myndigheter vil heller ikke ha mulighet til å gi norske forskrifter for operasjonene på samme måte som i dag. Tap av kunnskap, erfaring og spisskompetanse hos myndigheter, operatører og andre organisasjoner med tilknytning til operasjonene kan bli et resultat.