SAFElement 1. november 2018

SAFElement 1. november 2018

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

Topptung årskonferanse i Ptil, påminnelse om verneombudssamlingen, samt ny ledelse i YS.

Topptung årskonferanse i Ptil, påminnelse om verneombudssamlingen, samt ny ledelse i YS.

Petroleumstilsynet arrangerte 24. oktober en toppleder-konferanse for de sentrale aktørene i næringen vår. SAFE var også til stede med leder Hilde-Marit Rysst og forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre.
Teksten fra årskonferansen er skrevet av Roy Erling Furre.

Optimistiske innlegg, men urovekkende signaler

Programmet var viktig, spennende og belyste mange av de store utfordringene vi stå foran i tiden fremover. Det var optimisme å spore i flere av innleggene, men vi fanget også opp en del signal som bekymrer oss i SAFE.

Toppleder-konferansen
Toppleder-konferansen

Ptil-Direktør, Anne Myhrvold, lanserte årets slagord som lyder «trygg, sikker og tydelig». Hun viste til at vi fortsatt skal være verdensledende på HMS og underbygget det med oppfølgingsarbeidet fra HMS-meldingen med forarbeider som pågår og setter agendaen.

Flere av operatørene informerte om sine aktiviteter. Konserndirektør i Equinor, Arne Sigve Nylund viste til siste tids kostnadskutt og nye systemer de har innført. Blant annet de individrettede «I am safety» og «Life Saving Rules». SAFE reagerer på at de skryter av individrettede system i en bransje der flere sentrale HMS-forskrifter krever at kollektive vernetiltak skal foretrekkes fremfor individrettede.

Arne Sigve viste også til behovet for nye områder og funn. Gass blir viktig fremover. Betydningen av omdømme og forståelse av vår næring ble tatt opp. Vi må med oss de unge i dette arbeidet.

Flere foredrag satt fokus på bruk av ny teknologi. Stillingene offshore vil aldri forsvinne, men vil bli færre. Det ble påpekt at nye systemer ikke selger på HMS, men bare dersom de kan vise til lavere kostnader.

Direktør i ENI, Phil Hemmens delte med oss sine tunge erfaringer fra Goliat–prosjektet i Barentshavet. Han hadde ikke hørt om den norske tre-partsmodellen før han kom til Norge. Han viste til mange og lange samtaler med de ansatte som han aldri hadde opplevd andre steder i verden. Dette resulterte i gode prosesser som har fått prosjektet på rett spor. Han viste også til hvor viktig det er for hele næringen at ENI lykkes på Goliat og unngår alvorlige hendelser.

Terry Cooper fra Total fortalte at det har vært 14 storulykker i verden med totalt 128 døde siden Macondo i 2010. Derfor er prosess-sikkerhet så viktig, selv om ikke alle hendelsene får like stor oppmerksomhet som Macondo.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

SAFE Leder Hilde-Marit Rysst deltok i paneldebatt med Knut Thorvaldsen, NOG og Sigve Knudsen, Ptil. Hilde-Marit advarte mot kompetansetap i de omstillingene som pågår. Selv om vi omstiller oss til ny energi, så er kompetansen vi har i dag avgjørende for å komme videre. Norsk olje og gass vil være viktig i lang tid fremover.

Konkraft-rapportens målsettinger om ytterligere kostnadskutt og innføring av nye driftsformer ble det også vist til. SAFE er fortsatt urolig for de negative effektene av denne prosessen, og vil følge dette arbeidet nøye i tiden fremover.

Det ble også påpekt at rundt 30 prosent av de som arbeider i næringen vil pensjoneres i årene fremover. Det blir derfor viktig å få de unge til å satse på utdanning som trengs i næringen, og få forståelse av hvor viktig industrien vår vil være i årene fremover.

Husk SAFEs verneombudssamling!

Vi minner verneombudene våre om verneombudssamlingen tirsdag 27. til onsdag 28. november 2018.

Møtet holdes fra lunsj til lunsj på Sola Strandhotel ved Stavanger lufthavn. Vi starter klokka 11:30 tirsdag og avslutter klokka 12:00 onsdag.

SAFE dekker utgiftene til konferansen, og vi forventer reise på rimeligste vis.

Roy Erling Furre

Vi ønsker samlet påmelding via din klubb, så send påmeldingsinformasjon til klubbleder med kopi til Roy@safe.no. Klubber og verneombud har fått tilsendt invitasjon og påmeldingsskjema.

Vi vil be klubbene søke å få dekket mest mulig av utgiftene hos arbeidsgiver i tråd med målsettingen i Arbeidsmiljølovens § 6-5.

Fra møte i HMS-utvalget i SAFE, tirsdag 2. oktober.
Fra møte i HMS-utvalget i SAFE, tirsdag 2. oktober.

Ny ledelse i YS

Tekst: Øyvind Olufsen, YS. Foto: Siv Bjelland

YS-kongressen har valgt Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen er valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Den nyvalgte ledertrioen er klare på at det det venter store oppgaver i årene fremover.

– Det nye arbeidslivet omfatter så mye. Vi er helt sikre på at det vil handle mye om kompetanse. Derfor vil kompetanse stå sentralt i YS sitt engasjement de kommende årene, sier Kollerud.

Ny YS-ledelse. Fra venstre Monica A. Paulsen, Erik Kollerud og Hans-Erik Skjæggerud.
Ny YS-ledelse. Fra venstre Monica A. Paulsen, Erik Kollerud og Hans-Erik Skjæggerud.

– Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver. Da blir det avgjørende at arbeidstakerne settes i stand til å utføre disse, sier Kollerud og får støtte av de to andre.

– Vår ambisjon er å styrke YS som hovedorganisasjon gjennom å utvikle samarbeidet internt i YS på en bedre måte, sier Skjæggerud.

– Vi må jobbe sammen om det vi kan, slik at vi opprettholder gode og relevante tjenester til medlemmene i YS-forbundene. Vi er sikre på at allerede påbegynte utviklingsprosjekter og nye som kommer til de neste årene, vil bidra til det. Vår oppgave blir å holde oversikt og bidra til så godt samarbeid som mulig, sier han.

De tre er svært opptatt av å styrke det organiserte arbeidslivet.

– Å hele tiden jobbe for å få folk til å forstå at organisering i arbeidslivet er helt nødvendig. Slik opprettholder vi en god balanse mellom kapitalens interesser og menneskers interesser, og et robust og sunt samfunn, preget av likeverd og tillit sier Monica A. Paulsen.