SAFElement 12. oktober 2018

SAFElement 12. oktober 2018

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

Tariffavdelingen har ansvaret for denne ukes SAFElement. Innleggene er signert nestleder Roy Aleksandersen.

Tariffavdelingen har ansvaret for denne ukes SAFElement. Innleggene er signert nestleder Roy Aleksandersen.

Godt møte med brønnservice-klubber

Arbeidsutvalget i SAFE avholdt 4. oktober møte i Haugesund sammen med SAFEs brønnservice-klubber DeepOcean, DOF og Reach. SAFE har direkte avtaler med disse klubbenes bedrifter. Sammen hadde vi en gjennomgang av årets lønnsoppgjør og
resultat fra lokale forhandlinger. Vi diskuterte utfordringene vedrørende stadig bruk av utenlandske kollegaer på rotasjonsordninger som Petroleumstilsynet, Ptil, ikke ville godkjent på norsk sokkel, pluss et veldig, veldig høyt bruk av innleid personell.

Fasiten for disse klubbene må være å sette sin lit til at AML blir innført på flerbruksfartøyene, og at den også skal gjelde for prosjektpersonell.

Norges Rederiforbund bryter fredsplikten! Strøm av tvistesaker vil havne i arbeidsretten.

Etterspillet av årets lønnsoppgjør mellom Norges Rederiforbund og SAFE utspiller seg nå for åpen sene. Grunnlaget for denne «konflikten» har sitt grunnlag i at SAFE, etter en omfattende uravstemning hos sine medlemmer, sa et glassklart NEI til Rederiforbundets forsøk på å svekke en etablert ordning om tariffbestemt AFP, pluss en gavepensjon på 1 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Etter 10 dager i streik, fremmet mekleren et forslag om opprettholdelse av denne ordningen, noe som begge parter ga aksept for. Når en lovlig streik avblåses, så trer fredsplikten inn umiddelbart for begge parter. Det betyr at streikende personell mobiliseres og sendes ut på sitt skift, parallelt med at arbeidsplikt og lønnsplikt inntrer umiddelbart.

Roy Aleksandersen Foto: Mette Møllerop
Roy Aleksandersen Foto: Mette Møllerop

 decoding=

I etterkant av arbeidskonflikten viser det seg at arbeidsgiver, etter en sannsynlig samordnet aksjon fra Rederiforbundet, utsetter mobiliseringen, og følger dette opp med at lønn kun vil bli utbetalt fra og med oppmøte på heliport. Dette er etter SAFEs mening brudd på spillereglene og i realiteten en ulovlig forlengelse av arbeidskonflikten.  Fredsplikten er dermed ignorert.

I tillegg registrerer vi at også lærlinger og sykmeldte som ikke var omfattet av plassfratredelsesvarslet eller var lovlig permittert, også trekkes i lønn.

I møte mellom Norges Rederiforbund og SAFE, fikk vi ingen positiv avklaring, Neste skritt blir Arbeidsretten for å få en avgjørelse i denne saken. SAFE og tidligere OFS har i sin historie gjennomført mange arbeidskonflikter, men har aldri i opplevd et Rederiforbund som til de grader utfordrer etablert praksis. Vi kan ikke se dette på en annen måte enn at det er et forsøk på fagforeningsknusing.

Forhandlingsfrister

NR har heller ikke nok kapasitet til å følge Hovedavtalens (HA) bestemmelser vedrørende møtefrister. Videre så forholder NR seg heller IKKE til fremforhandlet avtaletekst i HA.

SAFE venter også på forhandlingsdato for NR Landavtale. Norges Rederiforbund har tydeligvis store kapasitetsutfordringer. NR-bedrifter velger gang på gang å tolke tariffavtalen «på nytt» selv om praksis foreligger. Dessverre får NR-bedriftene støtte av NR og saker havner på nytt i Arbeidsretten.

NR har tydeligvis manglende systemer for mottatte uenighetsprotokoller, så SAFE må sende saker inn på nytt. Oppfølgingssaker fra NR sin side faller fort i glemmeboken, og SAFE må purre for å få NR til å følge opp.

Flere uenigheter etter streiken i år havner nok i Arbeidsretten. SAFE vil imidlertid gi honnør til de bedrifter som har fått ryddet opp i uenigheter som oppstod under og i etterkant av streiken.

SAFE gir seg aldri og jobber videre for et rettferdig arbeidsliv.

 decoding=