SAFElement 13. august 2018

SAFElement 13. august 2018

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

Problemer med arbeidskraft i oljenæringen. NAV ser nå til utlandet for å finne arbeidskraft, SAFE syns ikke dette er en god løsning.

Problemer med arbeidskraft i oljenæringen. NAV ser nå til utlandet for å finne arbeidskraft, SAFE syns ikke dette er en god løsning.

Vi får signaler om at arbeidsmarkedet strammer seg til, sa Roy Erling Furre, organisasjonssekretær HMS i SAFE til NRK Rogaland i morgensendingen torsdag.

– Samtidig ser vi og at bedriftene fortsetter nedbemanningen og innfører nye driftsformer. Når nye folk nå kommer inn igjen i industrien, er det en overvekt av innleide. Mange får rett og slett ikke tilbud om faste stillinger.

SAFE har mistet mange medlemmer i denne situasjonen, og det er ikke mange av forbundets tidligere medlemmer som vil tilbake igjen.

– De som nå kommer inn i midlertidige stillinger, organiserer seg ikke. Mangel på fagorganisering er med på å bryte opp de strukturene vi har jobbet for gjennom mange år. Uten et fagforbund i ryggen, vil disse ikke få den hjelpen de har behov for, om noe skjer i arbeidsforholdet deres. Det blir et utrygt arbeidsmiljø, og det bekymrer oss.

Vi trenger de faste stillingene for å bygge opp gode team på arbeidsplassene, det klarer en ikke om folk går inn og ut av arbeidsplassene på grunn av midlertidige arbeidsforhold, sier Furre.

– Disse teamene med gode fagfolk er en viktig del av sikkerheten på arbeidsplassene i oljenæringen, og vi ser at både arbeidsgiver og myndigheter mangler forståelse for sikkerhetstenkningen som utvikles i gode team.

Med midlertidighet og utenlandsk arbeidskraft følger også språkbarrier.

Selv om folk er flinke faglig sett, er manglende språkkunnskaper ikke bra i en krisesituasjon. Vi syns derfor ikke det er noen god løsning å gå til utlandet etter arbeidskraft, slår Roy Erling Furre fast.

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre Foto: Mette Møllerop

Markedet ordner opp?

Til NRK Rogaland sier seniorrådgiver i NAV, Truls Nordahl, at markedet sannsynligvis vil løse utfordringene selv.

– Av de stillingene som er ute i markedet nå, er det både faste og midlertidige stillinger, men jeg er enig i hovedbildet som Roy Erling Furre tegner, det er for mange midlertidige. Vårt mål er også å få flest mulig inn i fast jobb, men vi tror at markedet delvis vil løse dette selv, fordi konkurransen om arbeidskraft vil øke. Da må arbeidsgiver tilby fast ansettelse. Dette forutsetter selvsagt at de gode tidene fortsetter.

Les mer på safe.no: https://safe.no/problemer-med-arbeidskraft-i-oljenaeringen/

Point + Eni = Vår energi

Sammenslåingen av Point og Eni gir grunnlag for en sterk fagforening.

Vi mener det vil være en styrke for de ansatte at vi er samlet i en klubb, sier lederne i SAFE i Point, Bjørn Sætervik og Jan-Inge Nesheim.

– På Goliat har Lederne en klubb, men så langt vi forstår, er den lite aktiv. Industri Energi har kun en klubb på land, men organiserer også en del tariffansatte offshore. I Point er det bare en klubb, SAFE i Point, som organiserer alle tariffansatte, og vi ønsker selvfølgelig nå å få alle samlet i SAFE-klubben hos oss når vi blir ett selskap.

SAFE-klubben har over 160 medlemmer, og klubbens historie går tilbake til Esso i 1998.

Valg av klubb ble den gang gjort ved en demokratisk prosess. Esso inviterte alle potensielle fagforeningskandidater ned til Skottland, der Balder lå i dokk. Det ansatte valgte hvilket forbund de ønsket å organisere seg i, og daværende OFS vant. Valgresultatet har vært respektert i alle år, og det har vært vår styrke å stå samlet i en forening.

SAFE i Point har også fått en del landansatte med i klubben.

– De ser behovet for å være fagorganisert, spesielt nå når vi får en ny organisasjon å forholde oss til. Uorganisert arbeidskraft vil få lite eller ingen innflytelse på det som skjer i det nye selskapet. Mange innspill og beslutninger skjer i bedriftsutvalg, og der sitter du ikke om du ikke er fagorganisert, da det er de fagorganiserte som er en del av Hovedavtalen som deltar her.

Jan Inge Nesheim og Bjørn Sætervik, henholdsvis nestleder og leder i SAFE-klubben.
Jan Inge Nesheim og Bjørn Sætervik, henholdsvis nestleder og leder i SAFE-klubben.

Goliat

En del av dem som jobber på Goliat i faste driftsstillinger er innleide, fortrinnsvis fra selskapet Apply.

Vårt krav er at alle skal være ansatt i Vår energi, sier Sætervik og Nesheim.

– Vi har alltid hatt en helt klar filosofi på problemstillingen rundt fast ansatte kontra innleie: plattformer skal driftes av egne ansatte. I Esso og Points tid har vi gjort en grundig jobb for å få alle i faste drift og vedlikehold ansatt i selskapet.

Per i dag har altså selskapet en stor klubb. På Goliat er det to klubber med færre medlemmer. Denne situasjonen er lite gunstig når man helst trenger ett talerør for de ansatte, mener klubblederne.

Erfaring med sammenslåingsprosesser

SAFE-klubben har fersk og god erfaring med sammenslåingsprosesser. Ikke minst var «overgangen» fra Esso til Point en krevende, men også god prosess. Klubblederne satt i de aktuelle utvalgene og med sine innspill og aktive deltakelse fikk de en lærerik erfaring som de vil ta med seg i den kommende prosessen.

Vi sitter uten tvil på den siste og beste erfaringen i integrasjonsprosesser, sier Bjørn Sætervik og Jan-Inge Nesheim.

– Klubben vår er veldrevet, og vi er representert i SAFE med to forbundsstyremedlemmer. Klubbapparatet for å organisere de ansatte er på plass og godt rustet for oppgaven, slår de to fast.

Tidsperspektivet

Først skal myndighetene godkjenne fusjonen mellom Point og Eni. Fusjonen er planlagt gjennomført i løpet av 2018. Det nye selskapet skal hete Vår Energi AS, og Eni blir største eier med i underkant av 70 prosent av aksjene. Resten av aksjene vil HitecVision sitte på. Kristin F. Kragseth som i dag er en del av ledelsen i Point Resources, skal bli administrerende direktør i Vår Energi. Hun har blant annet bakgrunn fra Exxon Mobil.

Det nye selskapet vil etter planen har rundt 800 personer i arbeid. Det er altså her SAFE i Point kommer inn med ønske om å organisere alle ansatte både offshore og på land i det nye selskapet.