SAFElement 23. november 2018

SAFElement 23. november 2018

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

I dette SAFElementet finner du en artikkel om unge SAFE-medlemmer fra SAFE sokkel i Equinor på seminar i Budapest, samt 6G-saken til Høyesterett. SAFE ønsker også velkommen til en fulltegnet verneombudssamling på Sola Strandhotel tirsdag 27. og onsdag 28. november.

I dette SAFElementet finner du en artikkel om unge SAFE-medlemmer fra SAFE sokkel i Equinor på seminar i Budapest, samt 6G-saken til Høyesterett. SAFE ønsker også velkommen til en fulltegnet verneombudssamling på Sola Strandhotel tirsdag 27. og onsdag 28. november.

Så var det ungdommens tur!

Tekst og foto: Hilde-Marit Rysst

Styremedlem Marius Mastad hadde planlagt todagers seminar og sosiale arrangementer på kveldstid for gjengen på cirka 20 personer.

Deltakerne var fra hele sokkelen og alle yrker representert.

Seminaret inneholdt en generell innføring i fagforenings- og oljehistorie, avtaleverk og sammenhengen mellom tillitsvalgte og verneombud. Roller og oppgaver ble forklart og diskutert.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst informerte om SAFE sentralt og andre aktuelle saker.

I tillegg var klubbleder Terje Enes og nestleder Porfirio Esquivel med på seminaret og de informerte fra klubben og deres arbeid i Equinor. Terje var soleklar på at medlemmene er det viktigste, og at å besvare henvendelser raskt og riktig har høyeste prioritet. I tillegg må en sørge for jevn, stabil og rett bemanning, at det er egne ansatte som utfører kjerne-oppgavene og at det er gode arbeidsvilkår for øvrig. Dette er en viktig del av klubbens daglige arbeid.

Unge fra SAFE sokkel i Euinor i Budapest
Unge fra SAFE sokkel i Euinor i Budapest

Porfirio, populært kalt Moffe, informerte blant annet om pensjon og betydningen av tallene i Equinors pensjonspakke.

Pensjonen den enkelte får, avhenger veldig av at alle forutsetninger slår til, med maksimum verdi. Om det skjer vil kun fremtiden vise, så det viktigste budskapet ungdommene fikk var: «Begynn å spare!»

Porfirio Esquivel og Terje Enes fra SAFE-klubbens ledelse
Porfirio Esquivel og Terje Enes fra SAFE-klubbens ledelse

Bjørn Asle Teige foreleser
Bjørn Asle Teige foreleser

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for YS i Equinor, holdt et interessant innlegg om Equinor og planene for fremtiden. Det er tydelig at selskapet fortsatt vil være viktig for, og på, norsk sokkel i lang tid framover. Utfordringen er at det er få og små nye funn de senere årene som gjør at det etter 2022 ikke er noen store prosjekter på gang, når Johan Castberg er ferdig. For å sikre god produksjon, skal selskapet bore cirka 3000 brønner i årene som kommer.

Nå har vi blant annet Johan Sverdrup og Castberg som gir mange arbeidsplasser både i Equinor og for mange leverandører, men etter 2022 er det lite igjen. Dette gjelder hele bransjen og kan få store ringvirkninger for oljeindustrien og for landet. Mange av feltene til Equinor er modne felt i haleproduksjon, og Equinor kjøper mange andeler i utlandet for å sikre høy produksjon i selskapet. Dette er god business for selskapet, men skaper få arbeidsplasser. Det er viktig å finne mer olje og gass, sikre tilgang til flere områder og få frem nye prosjekter.

Quiz-runde i Budapest

I tillegg til faglig informasjon og diskusjoner, var det tid til sosialisering og nettverksbygging. Den ene kvelden ble vi sendt ut i Budapest med quiz-oppgaver fordelt på forskjellige historiske monumenter og statuer, og dermed ble det både mosjon, kultur og historie. En artig måte å bli litt kjent med Budapest og hverandre på.

Etter disse dagene ble man skjønt enige om at slike seminarer er viktige, både for det faglige påfyllet, og for det sosiale nettverket en blir en del av. Og, mye ros til Marius for å ha dradd dette i gang og gjennomført med bravur.

 decoding=

Ungdommen ga tilbakemelding på at det var ekstra moro når så mange fra sentrale verv deltok. Det viser igjen at SAFE er et forbund med kort vei fra medlem til ledelse – på alle nivåer. Som forbundsleder er det en glede å få bli invitert og gitt muligheten til å spre informasjon til nysgjerrige unge medlemmer. Det er en trygghet å vite at fremtiden slettes ikke er mørk med en sånn gjeng i rekkene.

6G-saken ble anket til Høyesterett

Saken er nå berammet, og ankeforhandling for Høyesterett blir 22. januar 2019.

Det er advokat Bent Endresen som fører 6G-saken i Høyesterett for SAFE. Advokat Pål Tangen har saken for Transocean.

SAFE var det eneste forbundet som valgte å ta saken inn for retten, og vant både i tingretten og lagmannsretten.

Saken gjelder full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Transocean har begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G.

Begge rettsinstanser var klare i sine dommer. I dommen fra tingretten skrev dommeren blant annet: «Permittering setter arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Etter bare ti dager begrenses inntekten til dagpenger, og det er ikke enkelt for arbeidstakeren å få annet arbeid i en permitteringsperiode. De mange lovendringene som har vært i permitteringslønnsloven gjelder antall dager arbeidsgiver har hatt lønnsplikt, aldri en begrensning av lønnen.»

Advokat Bent Endresen hadde saken for SAFE i Høyesterett
Advokat Bent Endresen hadde saken for SAFE i Høyesterett

Skuffelse i SAFE

Vi er skuffet over at Høyesterett tar inn saken, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

– Med så klare seire, grundig dokumentasjon og henvisning til lovverket både i tingretten og lagmannsretten, er vi overrasket over at saken skal behandles enda en gang.

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd.

Utvalget tillater anken fremmet.

Dermed kommer altså saken nå opp i Høyesterett 22. januar 2019.

SAFE-kalender

Klubber som har bestilt SAFE-kalendere kan nå hente disse på SAFE-huset. Fire klubber har bedt om å få sine kalendere tilsendt i posten. Disse er nå sendt.