SAFElement 30.11.2018

SAFElement 30.11.2018

||Toril Torlei og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga|Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga|Arnt-Håkon Brox og Arild Bringaker Foto: Rebecca Bjerga|Foto: Stig-Rune Refvik|Foto: Stig-Rune Refvik|Reidun Ravndal og Hilde-Marit Rysst|

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier. Vellykket verneombudssamling på Sola Strand Hotel, og vi har ny avtale mellom YS og Gjensidige.

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier. Vellykket verneombudssamling på Sola Strand Hotel, og vi har ny avtale mellom YS og Gjensidige.

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier: NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norge Rederiforbund om ny tariffavtale.

 decoding=

NR Landavtalen er en minstelønnsavtale hvor store deler av forhandlinger og vilkår blir avtalt lokalt ute i bedriftene. Men vi har i dag fått forbedret enkelte punkter i avtalen.

-Økning av minstelønnssatser

-Klargjøring av tekst i pkt 4.6 Overtid inkludert lønn

-Økning av matpengesatsen

-Midlertidig utvidet fortrinnsrett (2 år)

-Presisering av endringer i pensjonsordning

-Oppdatert bilag

-Klargjøring/forsterkning av rettigheter pkt. 21.3 Arbeid utenfor bedriften på land

SAFE Verneombudssamling 27. – 28. november

Vellykket verneombudssamling er blitt avholdt på Sola Strand Hotel. 50 engasjerte tillitsvalgte og vernombud, var samlet i 2 dager, til nyttige foredrag og gruppearbeid.

Foruten konferanseansvarlig og forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre, var Jorunn Tharaldsen, Ptil, Hugo Halvorsen, SfS, Peter Alexander Hansen, K-HVO Equinor, Sigbjørn Lundal, K-HVO Schlumberger, samt SAFE leder Hilde-Marit Rysst, yrkeshygieniker Halvor Erikstein, forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik, foredragsholderne på konferansen.

Fra verneombudskonferansen i SAFE i slutten av november 2018.

Ny avtale mellom YS og Gjensidige!

Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til deg som SAFE-medlem.

SAFE er fornøyd ned å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prossess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SAFE.

64 prosent av medlemmene har allerede benyttet seg av bank- og forsikringsfordelene. Målinger viser at YS-medlemmene er svært fornøyde med hvilke skader forsikringene dekker, kundebehandlingen og oppgjørstiden i Gjensidige.

 decoding=