– SAFEs kongress foregår midt i en tid med store endringer

– SAFEs kongress foregår midt i en tid med store endringer

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud

– Innsatsen dere gjør på Odin, Oda, Trym, Troll og alle de andre feltene er grunnbjelken i den norske velferdsstaten, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud i sin hilsningstale til SAFE-kongressen.

– I fjor vinter besøkte YS-ledelsen SAFE-huset her i Stavanger. Vi forsto hvorfor SAFE gjør det så bra. For det første møtte vi et energisk engasjement – sterke meninger hos aktive folk, som aldri gir seg i kampen for bedre rettigheter. For det andre møtte vi en makeløs profesjonalitet – folk som vet hva de snakker om. Dette gir SAFE en unik plass i YS – og det gir SAFE en unik plass i norsk arbeidsliv. Jeg ser frem til et videre godt samarbeid med SAFE og deres ledere i tiden som kommer, sa Skjæggerud.


Kongress i en tid fylt av endringer


YS-lederen la vekt på at SAFEs kongress foregår i en tid med store endringer – ikke minst for SAFEs egne medlemmer. Hele det globale energimarkedet er i endring.

– Men behovet for norskprodusert olje og gass vil være her i mange år fremover. Vi produserer olje mer miljøvennlig enn de fleste andre land. Vi har bedre arbeidsvilkår enn mange av de bandittstatene som produserer olje og gass. Og vi har et system der den store rikdommen som oljen og gassen gir blir spredt på hele befolkningen og ikke noen få, kleptomane statsledere, sa YS-lederen.

– Vi i YS skal derfor gjøre to ting fremover. For det første, forsvare olje og gassproduksjonen i en verden som vil ha behov for fossil energi i mange år, men samtidig ta del i den grønne omstillingen. Omstillingen er ikke noe som vil komme en gang i framtiden, omstillingen er noe vi er midt inne i, nå, her og i dag, sa han. 

YS er i god vekst

YS teller nå over 240 tusen medlemmer. Ingen andre hovedorganisasjon på arbeidstakersiden har hatt sterkere vekst det siste halvannet året. Også den politiske innflytelsen har økt, i følge Skjæggerud.

– YS blir lyttet til – både i Norge og internasjonalt. Partipolitiske uavhengighet, mange tusen medlemmer og ikke minst den kunnskapen vi har om arbeidslivet gjør at YS har en av de viktigste stemmene i arbeidslivet. Og kraften i vår stemme er det dere i SAFE og de andre forbundene som skaper, sa Skjæggerud.

– Også internasjonalt påvirker vi politisk. Et godt eksempel er det siste styremøtet i den europeiske samorganisasjonen – ETUC – som vedtok ny politikk om forurensning på arbeidsplasser. Der fikk vi viktige innspill fra SAFE, fortalte YS-lederen.   

Rettet er stor takk til Hilde-Marit Rysst


– Jeg har kjent Hilde-Marit i mer enn 20 år. Den gang var vi begge medlemmer av YS-Ung. Hilde-Marit var en av de erfarne unge tillitsvalgte – jeg var “skårunge”, fortalte YS-lederen. 

– Hilde-Marit har vært en tydelig og markant fagforeningsleder. Du har stått i front for de ansatte i den viktigste industrien i Norge siden 1970-tallet.  Som den første kvinnelige lederen i forbundet var du tøff og hard når det trengtes, men også raus og omsorgsfull når det var viktig. En kraftfull kombinasjon som har tjent forbundet ditt godt, sa han.

– De samme egenskapene har vi i YS-fellesskapet fått føle på. Kombinasjonen av klar og tøff tale med omsorg og omgjengelighet inngir tillit. Ikke sjeldent har du bragt argumenter eller vinklinger til bordet som andre ikke har tenkt på. Innspill og forslag som har påvirket utviklingen av YS. Både SAFE og Hilde-Marit nyter stor respekt i YS-familien. Dere gjør dere gjeldene!  Tusen takk Hilde-Marit for en fantastisk innsats!

Les mer om følgende emner: